Сучасна українська політика: політика і політики про неї. Спецвипуск : Європейська перспектива

Сучасна українська політика: політика і політики про неї. Спецвипуск : Європейська перспектива

Сучасна українська політика: політика і політики про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2009. – 332 с.
ISBN 978-966-8878-17-6

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. БЕРЛІНСЬКА СТІНА В ІСТОРІЇ КОНТИНЕНТУ

А.І. Кудряченко

Берлінський мур – логіка розвитку Європи

А.Ю. Мартинов

Берлінський мур в історії Німеччини й Європи

О.Ф. Іванов

Суспільна ситуації в НДР за декілька років до падіння Берлінського муру

Ю.В. Курнишова

Чи було зведення Берлінського муру історичним компромісом

Д.М. Лікішик

Роль США у відновлення єдності Німеччини

О.М. Горенко

Звільнення Гомункулів у руйнація мурів

В.В. Солошенко

Берлінський мур у підсвідомості східних та західних німців

Я.О. Чорногор

Ставлення західнонімецьких «Зелених» до об’єднання Німеччини

Т.О. Метельова

Падіння Берлінського муру: семіотичні наслідки

Розділ 2. ЄВРОПА НА ШЛЯХУ ПОДОЛАННЯ РОЗКОЛУ

С.В. Віднянський

Угорський революція 1956 р.: початок краху про радянських тоталітарно-комуністичних режимів

С.В. Кондратюк

Повалення Берлінського муру: наслідки для Німеччини та Європи

О.В. Врадій

Нові горизонти для Європи – від падіння Берлінської стіни до Лісабонського договору

П.М. Рудяков

Європа двадцять років потому: без Берлінського муру, проте не без нових розділових ліній, «стін» і «стіночок»

В.Ю. Соколов

Вплив падіння Берлінської стіни на політичний розвиток у ЦСЄ

В.М. Вовк

Національна держава та політичні стратегії Франції

О.О. Мітрофанова

Вплив об’єднання Німеччини на французько-німецькі відносини та процес євроінтеграції

Н.Л. Яковенко, Н.В. Шпакова

Соціально-політичні трансформації посткомуністичного простору

Л.Д. Чекаленко

Феномен ЄС як інтеграційний процес континенту

Г.І. Калінічева

Вища освіта Німеччини на рубежі ХХ-ХХІ століть

З.О. Луцишин

Валютно-фінансова інтеграція: сучасні тенденції та перспективи

О.О. Шморгун

Проблеми геополітичного структурування Європейського Союзу: підсумки та перспективи

Розділ 3. УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА

Ю.А. Борко

Фактор европейской интеграции  в отношениях между Украиной и Россией

Н.И. Михальченко

Новая стратегия международных отношений между Украиной и Россией

В.М. Ткаченко

Млосна зваба євроінтеграції

І.В. Винниченко

Українські німці на зламі ХХ – ХХІ ст.

О.В. Білий

Берлінський мур і національна держава

А.Г. Бульвінський

Чи впав Берлінський мур у ставленні європейських політиків до України?

Р.А. Кривонос

20 – та річниця падіння Берлінського муру: уроки для українських політиків

Н.В. Нікончук

Наслідки падіння Берлінського муру для України та її шлях до об’єднаної Європи

Ю.П. Гаряча

Адаптація національного законодавства до acquis communautaire як складова євро інтеграційного процесу: перспективи для України

М.А. Дмитренко

Повалення берлінської стіни в контексті світового розвитку та українські реалії

О.А. Васильєв

Позиціонування Німеччини і України на європейському газовому ринку

Ю.В.Недужко

Діяльність української діаспори країн Заходу щодо відновлення державної незалежності України в середини 40 – х – на початку 90 – х років ХХ ст..

Ю.Ж. Шайгородський

Україна у вирі глобалізаційних перетворень

Відомості про авторів