Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 13.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 13.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 13. – 302 с.

ЗМІСТ

М. Багмет, М. Михальченко. Замість передмови. Сучасні міжнародні виклики для України

Розділ 1

ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

В. Ковалевич. Толерантность как формирующаяся общечеловеческая ценность

Ю. Котляр. До питання про термінологію та хронологію інакомислення в Україні в 50-80-х рр. ХХ століття

Ю. Шайгородський. Міфотворчість в Україні як соціальна технологія

С. Білошицький. Свобода особистості та управління масовою психікою в сучасному лібералізованому суспільстві

Ф. Шульженко. Розвиток ідеї соціально-правової держави соціал-демократією західних країн

Л. Дунаєва. Співвідношення влади і самоврядування в контексті історії світової політичної думки

О. Левченко. Щодо визначення категорій політична активність, діяльність, участь та поведінка: критерії розбіжності

В. Курілло. Масова політична культура України доби реставрації капіталізму

О. Бобіна. Про витоки теорії революції

В. Ярошенко, Р. Кравченко. Політико-правове забезпечення організації та функціонування інституту власності в Україні

В. Бронніков. Синергетика як перспектива методологія у дослідженнях соціально-політичних наук

Н. Колесніченко. Деякі аспекти сучасних дискусій по проблемі толерантності

М. Кербаль. Зарубіжний досвід формування нормативно-правової бази щодо молодіжної політики

І. Ломко. Структура політичних партій України та варіації моделей формування й реалізації зовнішньо партійних програм

Д. Сергатюк. Критерії оцінення елітарності й ефективності діяльності сучасної політичної еліти

А. Гуль. Прояв феномена підкорення особи владному впливу в різних типів особистості

О. Остапюк. Політична соціалізація молоді Миколаївщини: проблеми, тенденції та перспективи

Т. Чаплинська. Теоретичні підвалини формування національної ідеї в праці М.Міхновського «Самостійна Україна»

Д. Локтіонова. Аналіз електоральної поведінки громадян України в ході парламентських виборів 2006 р. та позачергових парламентських виборів 2007 р.

Розділ 2

ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Н. Ніколаєнко. Використання адміністративного ресурсу під час виборчої кампанії

О. Євтушенко. Земська куріальна виборча система: політико-правові аспекти її застосування

В. Гладенко. Місце органів державної влади в процесах євроатлантичної інтеграції України

С. Тимофєєв. Міжетнічні конфлікти та роль держави в їх вирішенні

Т. Личко. Місцеве самоврядування – основа сучасного демократичного управління

А. Матвійчук. Основні способи взаємодії громадських організацій із державою

В. Корицька. Характеристика та сутність основних моделей місцевого самоврядування: на прикладах розвинених країн світу

А. Сухорукова. Трансформація сучасного поняття «державні органи влади»

Г. Коваль. Особливості політичної соціалізації молоді на сучасному етапі розвитку української державності

О. Копил. Агрегація і артикуляція інтересів єврейського населення у діяльності єврейських політичних партій (південь України, 1920-ті рр.)

С. Матяж. Теоретичний аналіз поняття «меценатство»

Ю. Палагнюк. Порівняльний аналіз системи громадських медіа в Україні та Республіці Польща

М. Паламаренко. Республіканська партія США: еволюція програмних пріоритетів та участь у політичному процесі в 90-х роках ХХ століття.

В. Головата. Реформування державної служби в Україні в умовах адаптації до стандартів Європейського Союзу

Розділ 3

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

М. Багмет, Д. Міхель. Нові імперативи сучасного інтеграційного курсу України на прикладі Миколаївського регіону

О. Шевчук. «Російський фактор» у взаємовідносинах США – КНР

Н. Богданова. Вдосконалення професійного навчання управлінських кадрів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Ю. Седляр. Інтеграційні процеси в Європі в ХХ ст..: ідейні засади та механізми реалізації

В. Шатун. Розвиток і сучасний стан стосунків Росії і НАТО

Ф. Леченко. Україна в нобелевському русі – глобальній суспільно-політичній діяльності з підтримки науки, літератури і захисту миру.

Т. Богданова, В. Маоквеєнко. Православний фундаменталізм у сучасній світовій політиці

І. Казакуца. Інтеграційні вектори України – теоретичний аспект

Відомості про авторів