Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. № 15.

Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. № 15.

Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв, 2009. – Вип. 15. – 452 с.

ЗМІСТ

М.Михальченко

ПЕРЕДМОВА

Розділ  1. ПРОБЛЕМИ ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖЖІ

Ю.Шайгородський Політика як інституційна форма досягнення соціального консенсусу: історико-політична інтерпретація

О.Андрєєва Місце «Української утопії» у формуванні нової української нації

О.Ковальова Політичний ідеал в історії українського просвітництва

О.Марчак Особенности процесса демократизации стран центральной и восточной Европы в период посткоммунистической модернизации

В.Бушанський Прекрасне та повторне в політиці

Д.Сергатюк Формування української політичної еліти періоду отримання незалежності

М.Гутор Генеза розколу у християнсько-демократичних партіях (УХДП, ХДПУ)

Ю.Котляр Етнічні меншини півдня України під час голодомору 1932-1933 рр.

В.Курілло, І.Фатьянова

Органи політичної поліції в СРСР та Німеччині як системохарактеризуючі інститути тоталітарного суспільства

Л.Горчаков

Практичні потреби сьогодення у розв’язанні проблеми кореляції військово-професійної орієнтації молоді України

В.Лісовський

Історико-територіальні та геокультурні аспекти розбудови України в контексті творчого використання центр-периферійних світових моделей

С.Пономарьов

Антидискримінаційна політика в Україні: проблема комплексності у визначенні дискримінації

О.Євтушенко, Т.Лушагіна

Місце громади в консервативній традиції наукової думки (В.Липинський, С.Томашівський, В.Кучабський)

О.Івахів

Українське питання в працях Л.М.Гумільова – визначного євразійця кінця ХХ століття

Розділ  2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

І.Кресіна

Українська держава в контексті сучасних цивілізаційних викликів

О.Ярош

До проблеми систематизації сучасних методик гендерного аналізу

В.Дерега

Прогнозування в процесі прийняття політичних рішень

В.Ханстантинов

Соціально-психологічні витоки нетолерантності як проблема політичного процесу в сучасній Україні

Ю.Палагнюк

Теоретичні основи медіа концентрації

О.Яцунська

Партія регіонів VS БЮТ: технології впливу на суспільну свідомість на дострокових виборах 2007 р.

Д.Локтіонова

Партійна ідентифікація громадян України під час парламентських виборів 1998, 2002, 2006 та 2007 рр.

В.Курілло, А.Штевіна

Стан розробки та теоретичні засади дослідження політичної культури старшокласників

М.Кербаль

Молодіжні об’єднання як суб’єкти державотворення (стан наукової проблеми в працях українських учених)

Т.Балута

Ассоциативные группы интересов в Украины как субъекты политики

А.Коваль

Теоретико-методологічні підходи до проблеми інституціоналізації армії в політичній системі суспільства

О.Сонечко

Політичне рішення як спосіб функціонування влади

М.Медведчук

Політичні веб-форуми як інструмент формування громадської думки електорату під час виборчих кампаній

М.Мінц

Соціально-політичні аспекти алкоголізму

В.Ковалевський

Можливості і перспективи застосування інтеракціонізму в аналізі політичних конфліктів

Розділ  3. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

О.Зеркаль

Чинник міжнародної гуманітарної допомоги у вирішенні глобальних гуманітарних проблем

О.Лозовицький

Геополітичні інтереси України як найголовніша похідна розвитку євроатлантичного інтеграційного процесу

Н.Громадська

Особливості розвитку соціального діалогу в Європейському Союзі

І.Смирнова

Взаємовідносини «Європейський Союз – Україна»: проблеми, суперечності та перспективи

І.Косенко

Договір про нерозповсюдження ядерної зброї та формування режиму ядерного нерозповсюдження

О.Шевченко

Ядерна програма Пакистану в глобальній системі нерозповсюдження ядерної зброї

Т.Срібна

Особливості політичних трансформацій України та Польщі

І.Погорєлова

Вплив США на розвиток Іранської ядерної програми

Розділ  4. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В.Апанасевич

Досвід та проблеми взаємодії територіального підрозділу головдержслужби України  з обласною державною адміністрацією

В.Фуртатов, С.Тимофєєв

Аналіз сучасного стану проблеми централізації і децентралізації влади в контексті реформи політичної системи України

О.Євтушенко, Г.Коваль

Взаємовідносини між державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування

Д.Степанюк

Політичні аспекти корупції в Україні

П.Репешко

Участь приватних військових компаній у миротворчих операціях: привід для переосмислення ставлення до найманства

Д.Шпак

Фонди розвитку громад – нове явище для місцевого самоврядування в Україні

І.Ворчакова

Гендерне квотування як один із механізмів паритетного представництва жінок в органах влади

А.Лузан

Какой бать конституционной реформе в Украине

А.Соловйова

Особливості відношення «людина – влада» (на прикладі системи державної служби)

В.Шатун

Зв’язки з громадськістю як складова державної інформаційної політики

Н.Богданова

Шляхи удосконалення державної політики у сфері підготовки професійних управлінських кадрів

О.Остапюк

Законодавство України на основні напрями молодіжної політики (на прикладі Миколаївщини(

Т.Личнко

Сучасний стан українського муніципального руху

Г.Колесніченко

Державна політика України щодо кримських татар: обіцянки та реалії

Відомості про авторів