Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 18.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 18.

«Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї» – К.: Український центр політичного менеджменту, 2009. – Вип. 18. – 438 с.
ISBN 1810-5270

ЗМІСТ

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Т. Мармазова

ОСМИСЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ПОЛІТИКИ В РАМКАХ ПОЛІТИКО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ДИСКУРСУ

М. Томенко

ПОШУК ВЛАСНОЇ МОДЕЛІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В НОВІТНЬОМУ УКРАЇНСЬКОМУ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМІ

І. Зварич, Ж. Дутчак

ПОШУКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ОПОЗИЦІЇ

В. Звірковська

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОГО РЕФОРМУВАННЯ

Г. Малкіна

ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПАРЛАМЕНТУ В СИСТЕМІ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Ю. Опанасенко

«НАЦІОНАЛЬНА ЗГОДА» ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ

В. Поєдинок

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ ЕПОХИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Г. Кохан

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОРУПЦІЇ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

В. Ковалевський

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДГРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Р. Марутян

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

В. Кулик

МЕТОДИ АНАЛІЗУ МЕДІЙНОГ ДИСКУРСУ

Л. Ярова

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

І. Погребинська

«КРИЗОВА МОДЕЛЬ» І СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ЄВРЕЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ АВТОНОМІЇ

М. Кирюшко

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО ІСЛАМУ

Розділ 2. ПОЛІТИЧНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ

В. Кравченко

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ МІФ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

О. Кривицька

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕТНОПОЛІТИЧНОГО ДИСТАНЦІЮВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Л. Бунецький

ДИНАМІКА ЗМІНИ ЦІННІСНО-ПОЛІТИЧНИХ ОРІЄНТАЦІЙ В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ КРИЗИ УКРАЇНИ

О. Нікогосян

ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Н. Пробийголова

ВИБОРИ ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО МІФУ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ

О. Колесников

ВИБОРЧА КАМПАНІЯ В УКРАЇНІ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

М. Майборода

ВПЛИВ ПОЗАЧЕРГОВИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ НА ПАРТІЙНІ СТРУКТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

О. Дубас

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО МАНІПУЛЮВАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Є. Рябінін

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНИМ КОНФЛІКТАМ

С. Савойська

ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ ЯК ГОЛОВНИЙ ФАКТОР ВИНИКНЕННЯ МОВНО-ПОЛІТИЧНОГО СЕПАРАТИЗМУ

І. Герасимова

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ВУЗУ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)

Р. Балабан

УКРАЇНА У ПРОСТОРІ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ

А. Медвідь

«ПОВЧАННЯ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА СВОЇМ ДІТЯМ» ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ЗАПОВІТ НАЩАДКАМ

Розділ 3. ПРОБЛЕМИ ГЕОПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

Б. Дем’янко

Україна І СВІТ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДАМИ МІЖНАРОДНОГ РАНЖУВАННЯ

О. Федоренко

ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

О. Шевченко

СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

О. Врадій

ЛІСАБОНСЬКИЙ ДОГОВІР – НОВІ ГОРИЗОНТИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ?

Я. Чорногор

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЄС В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Т. Слободян

ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВИБОРІВ ВІЙТІВ, БУРМІСТРІВ І ПРЕЗИДЕНТІВ МІСТ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

М. Лазарук

ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ПОЛЬЩІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕРГРАЦІЇ

Т. Лупул

«КАНАДСЬКЕ ЕТНІЧНЕ ПОХОДЖЕННЯ» ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА КАТЕГОРІЯ ЕТНОСОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

О. Українська

ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ СПІЛЬНОТ В АРАБСЬКИХ КРАЇНАХ: ОСОБЛИВОСТІ І ТЕНДЕНЦІЇ

М. Трофименко

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ АНТИГЛОБАЛІСТСЬКИ ОРГАНІЗАЦІЙ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

В. Солошенко

ПОДАТКОВА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙ У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ (НА ПРИКЛАДІ НІМЕЧЧИНИ)

О. Козерод

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ З ТЕРОРЕСТИЧНОЮ ЗАГРОЗОЮ У СВІТІ: СУЧАСНА АНГЛОМОВНА ІСТОРІОГРАФІЯ (2007-2009 РР.)