Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 21.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 21.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2010. – Вип. 21. – 346 с.
ISSN 1810-5270

ЗМІСТ

Розділ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИКИ

Марина Остапенко Ідеологічний плюралізм: проблема необхідності розвитку і збереження цілісності демократичного суспільства

Ганна Малкіна. Демократія і політична відповідальність

Юрій Шайгородський. Політичний міф як інструмент дослідження політики

Євген Рябінін. Сучасні підходи до вивчення регіону та процесів регіоналізму в політичній науці

Олена Яковлєва. Багатомовність в Україні та її специфіка

Алла Рубан. Основні підґрунтя дослідження сучасних концепцій політичної етики

Катерина Луценко. Теоретико – концептуальні засади політичного маркетингу

Олександр Яковлєв. Маніпулювання в системі політичної комунікації України: стратегічний аспект

Дмитро Власенко. Поняття стабільності в несоціальних та соціальних науках: порівняльний аналіз

Володимир Кушніренко. Методологічні засади дослідження модернізації суспільно-політичних систем у процесі глобалізації

Олександр Федоренко. Проблемні аспекти геополітичного дискурсу в українській політичній думці ХХ – на початку ХХІ століття

Ярослав Потапенко. Вплив «лінгвістичного повороту» в соціогуманітарних студіях на сферу політичного в добу постмодерну

Розділ 2. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ, ПРОЦЕСИ, ПОДІЇ

Олена Рибій. Різновиди та умови встановлення рівноваги політичних інститутів

Маргарита Чабанна. Критерії демократичності функціонування органів державної влади

Віталій Лебедиюк. Організаційний баланс ресурсів політичних партій в Україні

Алла Моїсеєва. Роль дисципліни в процесі організаційного розвитку партій: українські реалії

Ольга Оверчук. Становлення сучасних рухів протесту в Україні

Леонід Ільчук. Основні загрози та пріоритети розвитку соціальної безпеки в Україні

Лілія Хорішко. Партійний бренд як фактор технологізації політичного процесу

Анатолій Луценко. Недоторканність депутатів парламенту: чи потрібна вона?

Ганна Коваль, Олена Остапюк. Залучення молоді до процесів державотворення в Україні

Надія Качинська. Формування та реалізація іміджевої стратегії держави в умовах глобалізаційних змін

Микола Трофименко. Антиглобалістський рух в Україні

Розділ 3. УКРАЇНА І СВІТ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Ірина Дудко. Від декларацій до реалій зовнішньополітичного курсу України: 1991-2010 рр

Ганна Редькіна. Зовнішні впливи на Україну в умовах державної незалежності

Андрій Костирєв. Політико-правові проблеми розбудови системи міжнародної інформаційної безпеки в умовах глобалізації

Наталія Марадик. Концептуальні моделі та методологічні засади вивчення процесів демократичного переходу у постсоціалістичних країнах

Ліліана Ярова. Соціальна політика Європейського Союзу: етапи розвитку і правова база

Олексій Врадій. Можливості подолання проблеми «демократичного дефіциту» в Європейському Союзі

Тетяна Сидорук. Східне партнерство та Союз для Середземномор’я: можливості реформування Європейської політики сусідства

Тетяна Семенюк. Системи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

Максим Булик. Діяльність органів місцевого самоврядування Греції в умовах європеїзації

Світлана Матвієнко, Ігор Клим. Особливості політичних криз у період еволюції політичної системи Франції

Надія Кічера. Етноідентифікаційні моделі напрямків русинства в Словацькій республіці в історичній ретроспективі

Ольга Сурніна-Далекорей. Адаптація жінок Словаччини до ринкових умов на межі ХХ-ХІХ століть

Юлія Барановська. Причини та умови появи мозкових центрів у політичній системі США

Вимоги до матеріалів, що приймаються до друку в збірнику наукових праць «Сучасна українська політика»