Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 6.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 6.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї / Редкл.: І.Ф.Курас (голова); М.І. Михальченко (заступник голови); М.О. Багмет (заступник голови); Л.П. Клименко; Ю.А. Левенець; О.П. Мещанінов; М.С. Рибачук; Ф.М. Рудич; А.І. Колісніченко; П.М. Т

У наукових записках продовжується друкуватися матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політичні, соціально-економічні процеси у південному регіоні України». Тут же розміщені доповіді, які були заслухані на «Могилянських читаннях – 2003», та інші статті, де під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних авторських аналітичних висновків досліджуються актуальні питання теоретичної та прикладної політології і проблеми державного управління. Розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться політичними науками, державним управлінням і міжнародними відносинами.

ЗМІСТ

А. Толстоухов. Передмова

Розділ 1

ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПОЛІТОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

І. Курас, М. Михальченко. Політична наука: методолого-теоретичні проблеми розвитку

Г. Дашутін. Регулятивний ідеал «справедливого суспільства» у контексті глобальної кризи західних політичних цінностей

Л. Козловська «Генерація єдності» як головна особливість формування української політичної еліти 1917 – 1920 рр

Н. Ніколаєнко. Громадсько-освітня діяльність В.Н. Каразіна

Я. Турчин. Концепція С. Шулухіна стосовно федеративного устрою України

В. Холод. Етнічна інтолерантність в Україні: сучасні тенденції

М. Шитюк. Репресії проти національних меншин Півдня України

М. Багмет, М. Козирєва, В. Щукін. Трагічна доля єврейського населення в період фашистської окупації на території Миколаївщини

В. Курілло. Базові засади латентології

В. Бронніков. Вплив феномену маргінальності на трансформації політичних систем

І. Ворчакова. Законодавче забезпечення прав жінок в Україні

О. Півторак. Проблеми становлення громадського суспільства та його роль у подоланні кризової ситуації в Україні

М. Руденко. Суспільні цінності як основа розвитку громадянського суспільства та демократичності інституту парламентаризму в Україні

Т. Славко. Проблеми зміцнення та поглиблення між секторного співробітництва у процесах регіонального розвитку

Р. Мазан. Шляхи та форми політичної соціалізації молоді

С. Шубін. Соціально-філософські аспекти сучасного політичного конфлікту на Півдні України

С. Пілюк. Поняття регіональної мови та меншинної (Європейська хартія 1992 р.)

Розділ 2

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СУЧАСНІЙ УРКАЇНІ

А. Сіленко, С. Наумкіна. Електронний уряд та електронна демократія

В. Ярошенко, А. Гнатюк. Державна молодіжна політика в Україні

Л. Півнева. Академічна нечесність та політична культура: порівняльний досвід (Україна – США)

О. Вузька. Світовий досвід політики тарифного регулювання

Є. Григор’єв. Підприємницька діяльність та її ознаки в сучасній українській державі

В. Кривошеїн. Сучасні політичні ризики в Україні в умовах реформування політичної системи

А. Колісніченко, Н. Малишко. Українська політична реклама: реалії та перспективи

Л. Ляпіна. Конституційні засади формування культури міжетнічного спілкування в Україні

В. Полянська. Символічна політика в контексті сучасних соціально-політичних трансформацій

С. Василенко. Система професійної орієнтації молоді до захисту Вітчизни

М. Іванов, С. Ковпак. Освіта в інформаційному суспільстві

Л. Левченко, Т. Личко. Пропаганда як механізм впливу на суспільну думку

В. Долгов. Місце політичної реклами в контексті інформаційного суспільства

Н. Седнєва. Проблемні питання в законодавстві щодо розвитку мовної політики сучасної України

Ю. Седляр. Стратегічне партнерство в міждержавних відносинах: проблема визначення

К. Корольова. Особливості національного механізму державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків в Україні

Відомості про авторів