Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 8.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 8.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – Вип. 8. – 280 с.

У черговому випуску наукового збірника вміщені матеріали оцінки сучасного політичного процесу в Україні, відображаються досягнення практичних політичних технологів, розглядаються зміст і вузлові проблеми політичного менеджменту, а також подаються наукові розвідки у сфері геополітики і міжнародних відносин.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться політичними науками, державотворенням і міжнародними відносинами.

ЗМІСТ

М. Михальченко, М. Багмет. Звернення до читачів

Розділ 1

ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Ю.Кальниш. Специфіка політичної аналітики в недержавному секторі сучасної України

О. Михайловська. Специфіка становлення структурних елементів громадянського суспільства в Луганській області

В. Курило Види латентної політики

О. Стадніченко. Маніпулятивні та комунікативні елементи суспільно-політичної діяльності мас-медіа

К. Корсак. Куди звернута ліберальна ідея в очах українців – у минуле чи в майбутнє?

Є. Григор’єв. Особливості діяльності суб’єктів малого підприємництва в Україні

О. Траверсе. Політичне лідерство та ідеї лібералізму

Ю. Ганжуров. Парламентська риторика: досвід комунікативної структуризації

В. Перевезій. Лібералізм, консерватизм та християнська демократія: взаємодія чи взаємопроникнення (теоретичний та практичний аспекти)

Б. Буяк. Політична соціалізація студентської молоді в умовах сучасного українського державотворення

В. Поєдинок. Лібералізм: причини поразки в минулому і перспективи в майбутньому

В. Чешко, В. Куличенко. Биовласть и биополитика в постсоветском социополитическом контексте

А. Дегтеренко. Етнонаціональний фактор у контексті політичних програм (за матеріалами виборів до Верховної Ради України 2002 року на прикладі м. Маріуполя)

Л. Ляпіна. Права етнонаціональних меншин: аналіз сучасних ідейно-теоретичних концепцій

В. Ковалевський. «Владне поле» як операційний концепт і умова реалізації інтеракцій

Розділ 2

ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Г. Дашутін. Політико-правові ідеї та ідеали Київської Русі і періоду феодальної роздробленості пост київських державних утворень

М. Костельнюк. Церковно-політичний аспект у діяльності Петра Могили

О. Євтушенко. Політико-правові аспекти державного будівництва Запорізької Січі

Н. Громадська. Роль держави у формування системи соціального партнерства

Т. Личко, В. Фуртатов. Територіальне управління в Україні

С. Гребенник. Основні напрями державного регулювання соціального захисту населення України

В. Лісовський. Регіональна політика в контексті політичних досліджень

Н. Богданова. Проблеми підготовки професійних кадрів для державної служби та шляхи їх подолання

Розділ 3

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Ю. Котляр. Польське населення Миколаївщини в умовах становлення тоталітарної системи (1921 – 1920 рр)

О. Шаповалов. Правова інституціоналізація та конституційно-правове регулювання організації і діяльності політичних партій  у ФРН

І. Міронова. Розвиток освіти і культури польського населення півдня України в 1920-30-і роки

О. Шевчук. Дифузія конфронтаційних відносин і нова парадигма без пекової системи Азіатсько-Тихоокеанського регіону

В. Демченко. Нова регіональна ідентичність центральноєвропейських держав (на прикладі Болгарії)

В. Гладенко. Німеччина в НАТО за часів «червоно-зеленої» коаліції

В. Войналович. Державна політика щодо релігій та релігійних інституцій в Україні у 1940-1960 – х рр.: теорія та методологія дослідження

Г. Коваль. Система патріотичного виховання в Україні.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ