Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 9.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. № 9.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2007. – Вип.9. – 376 с.

ЗМІСТ

Ю. Левенець, М. Михальченко. Замість передмови

Розділ 1

ПРОБЛЕМИ ПОЛІТОЛОГІЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖЖІ

М. Рибачук. Етнополітика: необхідність нових підходів продиктована часом

М. Михальченко, Б. Сагалаков. Соціально-політичні орієнтації основних етносів України

В. Ковалевич. Вплив релігійних цінностей на розвиток громадянського суспільства в Україні

О. Федорчук. Стан політичної науки в Україні в 1992-2005 рр.: на прикладі дисертаційних досліджень

Л. Левченко. Історія походження, становлення та розвитку феміністичного руху в світі

Г. Коваль. Місце патріотизму в політичній культурі молоді

В. Русскін. Політична соціалізація особистості: теоретично-методологічні проблеми дослідження

Н. Піскарьова. Моделі політичної опозиції

А. Шарова. Проблема співвідношення змісту і форми в політичній мові

О. Простова. Моделі соціальних процесів та змін: основні підходи та класифікація

Розділ 2

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Б. Райковський. Еволюція виборчих прав у контексті становлення сучасних демократій

Ю. Шайгородський. Політична міфологія епохи «перебудови»

В. Безродная. Профсоюзное движение в Украине в контексте развития гражданского общества

В. Ярошенко. Вплив ринкових відносин на функціонування політичних інститутів в Україні

Д. Яковлев. Комунікативні чинники формування демократичної політики

О. Кіндратець. Адаптація суспільства до інституційних інновацій

О. Максимова. Політична участь: феномен, методи дослідження, не конвенційні форми

Н. Поденщикова. Психологічні особливості національного характеру в політичній культурі українців

Р. Чупрін. Участь громадськості у фінансуванні політичних партій

М. Баришевська. Лобістська діяльність в Україні: теорія і практика

Г. Колесніченко. Роль мусульманських громад у політичному житті України

Т. Хлівнюк. Свобода преси як показник демократизації суспільства

М. Рибачук, І. Ломака. Церква в політичній системі суспільства

Розділ 3

ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В. Лісовський. Теорія «центр-периферійних» відносин: розвиток та концептуальна трансформація

Н. Богданова. Вдосконалення професійного навчання управлінських кадрів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Л. Дунаєва. Політико-правові проблеми взаємовідносин влади і самоврядування в теоретичних підходах мислителів ХІХ століття

Т. Славко. Місцеве самоврядування як основа розвитку громадських ініціатив

Н. Седнєва. Реалізація мовної політики в Миколаївській області

О. Півторак. Значення і роль недержавних організацій у здійсненні соціальної політики

Розділ 4

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

О. Мітрофанов. Україна та ЄС: урядовий євро оптимізм у теорії, нагальність єврореалізму в практиці

Ю. Седляр, Х. Надрага

Україна – держави Центральної Азії: енергетична складова відносин

М. Іванов, В. Маковеєнко. Проблема визначення правового статусу Каспійського моря

О. Марчук. Политическая трансформация стран СНГ и Центрально-Восточной Европы в контексте единого глобального процесса демократизации

В. Гладенко. Євроатлантична інтеграція України як фактор світового інтеграційного процесу

О. Шевчук. Стратегічний потенціал КНР як чинник регіональної безпеки в дослідженнях американських політологів

М. Багмет. Рецензія на книгу «Україна в полум’ї війни: 1941-1945». – К.: Україна, 2005. – 560 с.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ