Сучасна українська політика. Спецвипуск : Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку

Сучасна українська політика. Спецвипуск : Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку

Сучасна українська політика. – Спецвипуск : Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку. – К. : Вид-во „Центр соціальних комунікацій”, 2013. – 348 с.
ISSN 1810-5270

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Николай Михальченко. Политическая философия в Украине: цивилизационный контекст

Фелікс Рудич. Передумови утвердження єдиної Української держави: спроба політологічного аналізу

Ольга Бабкіна. Двадцять років вузівської політології в Україні: проблеми становлення та перспективи розвитку

Лариса Кочубей. Асоціація політичних наук України у системі МАПН

Юрій Шайгородський. Фактори інституалізації політичної науки в Україні

Микола Недюха. Правова ідеологія: до питання про зміст поняття

Микола Козюбра. Політична наука і теоретико-історична юриспруденція: проблема розмежування предметного поля

Тетяна Андрійчук. Демократія як політико-міфологічний феномен

Василь Баранівський. Концептуальні основи методології прогнозування векторів політичних процесів в Україні

Олексій Валевський. Політичні та соціокультурні загрози реалізації українських реформ

Тетяна Панченко. Багаторівневе демократичне врядування: спроба моделювання

Володимир Шедяков. Маяки середнього класу в політичному процесі

Наталія Ротар. Моделювання політичного майбутнього в електоральному дискурсі України

В’ячеслав Яремчук. Виборчі блоки політичних партій у сучасному парламентському виборчому процесі України: бути чи не бути?

Ігор Поліщук. Електоральна політологія як перспективний напрям політичної науки в Україні

Ігор Гербут. Перспективи застосування виборчої інженерії у розділених суспільствах: світовий досвід для України

Юрій Опалько. Новий Закон України „Про громадські об’єднання” як інструмент державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства

Віталій Огієнко. Політика та історія в Україні: стратегії історизування та історична культура

Олег Рудакевич. Європейська політична культура в контексті соцієтального підходу

Василь Климончук. Трансформація політичних свобод в Україні у контексті світового досвіду

Віталій Ханстантинов. Толерантність – імператив модернізації

Марина Остапенко. Роль соціальних мереж у формуванні політичної активності громадян

Кирило Євсеєв. Якісні критерії дискурс-аналізу політичних текстів

Максим Розумний. Завдання політики ідентичності в Україні

Олександр Пелін. Етнічна ідентичність в умовах глобалізованого суспільства

Марія Ярмоленко. Етнополітичні особливості функціонування російської мови в незалежній Україні

Олена Яковлєва. Багатомовність нового типу в освіті: до постановки проблеми

Наталія  Замкова. Основні принципи міжмовної комунікації в „національних державах”

Антон Глушко. Конструювання простору минулого в історичній пам’яті українців і словенців: „Дві України” і „Словенський Дім”

Костянтин Корсак. Про наукові підстави евристично-глобальної політики в Україні з переможним підлітково-хуторянським мисленням

Ігор Хижняк. Держава всупереч: імперативи забезпечення державного суверенітету України доби незалежності Резолюція Четвертого Конгресу політологів України „Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку”