Солдатенко В. Ф. “Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917-1920 рр.”

Солдатенко В. Ф. “Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917-1920 рр.”

Солдатенко В. Ф. “Деміурги революції: нарис партійної історії України 1917-1920 рр.” – НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2017
ISBN 978-966-00-1602-6

У монографії окреслено наріжні історичні віхи доби революцій і Громадянської війни 1917 – 1920 рр. в Україні, визначальна роль у яких належала політичним партіям. На основі всебічного системного дослідження та порівняльного аналізу діяльності всіх партій – лідерів революційної динаміки, зокрема етапів їхнього розвитку та ідейно-теоретичної еволюції, здійснюваної стратегії і тактики, особливостей взаємин – від співпраці й блокування до протистоянь і антагоністичного ворогування, боротьби «на знищення» - автором пропонується конструктивний шлях реалістичної реконструкції тогочасних суспільних процесів, що, у свою чергу, дає змогу осягнути сутність і логіку складних, суперечливих подій революційної доби та дати об’єктивну оцінку їх наслідків. Запропонована до уваги читача праця є однією з перших спроб відтворення дуже непростої цілісної партійної історії революційної доби. Для науковців, викладачів, аспірантів, студенів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто глибоко цікавиться історією України

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА (академік НАН України В.М. Литвин)

ВСТУП. КОРОТКІ ІСТОРІОГРАФІЧННІ ЗАУВАГИ Й МЕТОДОЛОГІЧНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ВИМІРИ ПРОБЛЕМИ

Розділ 1. ЛЮТНЕВИЙ ВІТЕР І ВИБУХ ПОЛІТИЧНО-ПАРТІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

1. Відновлення діяльності українських партій

2. Організації загальноросійського політичного табору

3. Єврейське партійне середовище і його суб’єктивність

4. Розширення мультипартійної палітри України

Розділ 2. РОЗВІЙ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ: СПІЛЬНЕ Й ВІДМІННЕ

1. Автономістсько-федералістський курс українських партій

2. На лінії стримування революційної стихії

3. Радикально-соціалістичні орієнтації більшовиків

Розділ 3. ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРАХУНКИ Й ПОЛІТИЧНІ РЕАЛІЇ

1. Тенденції національно-державного відродження

2. Курсом ліберально-демократичних трансформацій

3. Тактика поєднання соціальних і національних прагнень

Розділ 4. ПАРТІЙНІ МАНЕВРИ В УМОВАХ НАРОСТАННЯ СУСПІЛЬНОЇ КРИЗИ

1. Лавірування й мімікрія консерваторів та еволюціоністів

2. Випробування міцності національно-визвольних здобутків

3. Примноження потенцій радикально-революційних сил

Розділ 5. ЖОВТНЕВА БУРЯ Й КРИСТАЛІЗАЦІЯ ПАРТІЙНИХ ПОЗИЦІЙ

1. Опір і манери захисників поваленого ладу

2. Еволюція поглядів поборників проектів національного народоправства

3. Динаміка впливів прибічників тріумфальної ходи революції

Розділ 6. ПЕРЕХІД МАСОВОЇ БОРОТЬБИ ДО ЗБРОЙНОЇ ФАЗИ

1. Від конфлікту революцій до громадянської війни

2. Більшовицько-радянський табір і проблеми становлення та захисту соціалістичної державності

3. Міжпартійна лихоманка напередодні гетьманського перевороту

Розділ 7. КОЛІЗІЇ ПАРТІЙНОГО ЖИТТЯ В ЧАСИ ГЕТЬМАНАТУ

1. Партійно-політичне опертя режиму П. Скоропадського

2. Початки ерозії та розбрату в українських демократичних партіях

3. Політично-організаційна консолідація більшовицьких сил

4. Ліворадикальна партійна опозиція в боротьбі проти Гетьманату

5. Еволюція легальної опозиції гетьманського режиму

Розділ 8. НА ГРЕБЕНІ НОВОЇ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ХВИЛІ

1. Трансформація протестногоантигетьманського ресурсу в переможну повстанську армію

2. КП(б)У і реалізація курсу на відновлення влади Рад

3. Українські партії Наддніпрянщини: наростання суперечностей і розмежувань

4. Активізація діяльності єврейських партій

Розділ 9. В ОГНІ Й ДИМУ ВОЄННИХ ПОЖЕЖ

1. Ідеали національного єднання і партійно-регіоналістська практика

2. Перші «воєннокомуністичні» експерименти КП(б)У та їх невдачі

3. Партійно-політичний внесок у протидію єдинонеділимському замаху на українських суверенітет

4. Міжпартійні колізії в соборному політичному таборі

5. Активізація дій на національно-комуністичному партійному векторі

6. Нова стадія політичного дрейфу єврейських партій в Україні

Розділ 10. ТРАНСФОРМАЦІЯ БАГАТОПАРТІЙНОСТІ В ОДНОПАРТІЙНУ ПОЛІТИЧНУ СИСТЕМУ

1. Пошук шляхів зміцнення більшовицько-радянських позицій

2. Доля партій українського комунізму

3. Звуження і зникнення можливостей для діяльності правих українських партій

4. Завершальна фаза розвитку партійних процесів революційної доби

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ