Наукові записки: Випуск 30, книга 1, 2006

Наукові записки: Випуск 30, книга 1, 2006

Наукові записки / Курасівські читання – 2005. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006. – 391 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 30, кн. 1.
ISBN 966-02-2769-8 (серія), 966-02-4027-9 (випуск), 966-02-4028-7 (книга)

Збірник є спеціальним випуском "Наукових записок" та видається за матеріалами Курасівських читань, що відбулися 15 грудня 2005 року. У книзі 1 містяться статті, присвячені пам’яті академіка І.Ф. Кураса та актуальним проблемам етнополітології.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Юрій Левенець. Політична наука: параметри раціоналізму

ПРО І.Ф. КУРАСА

Юрій Шаповал. Іван Курас: спроба неупередженої біографії

Иван Варзарь. Слово искреннее – о замечательном современнике

Микола Кирюшко. Академік І.Ф. Курас і проблеми становлення українського ісламознавства

ПРОБЛЕМИ ЕТНОПОЛІТИКИ

Іванна Бабинець, Юрій Останець. Суспільно-політичний та культурний розвиток угорської національної меншини Закарпаття (1991 – 2004 рр.)

Костянтин Балабанов. Народна дипломатія в системі міждержавних українсько-грецьких відносин та її роль у реалізації принципів етнополітики України

Тетяна Бевз. Політична і етнополітична культура як об’єкт досліджень

Віра Бурдяк. Феномен буковинізму та його конкретний вияв щодо німецької спільноти краю

Богдан Буяк. Етнонаціональні аспекти у формуванні політичної культури та соціалізації молоді в Україні

Іван Варзар, Оксана Романюк. Державна етнічна політика в політолого-етнологічних аспектах: історіологічний аналіз

Костянтин Вітман. Суспільно-державне управління міжетнічними відносинами як модель етнонаціональної політики Киргизстану 1991 – 2005 років Ольга Волкогонова. Русская диаспора в Севастополе

Микола Геник. Пошук розуміння в питанні польсько-українського розмежування у контексті гельсінського процесу

Т. Гринюк. Етнополітична ситуація як об’єкт суспільно-географічних досліджень

Анастасія Дегтеренко. Етнічний вимір геостратегії України

Володимир Зінич. Розселення й облаштування депортованих національних меншин – важлива складова етнонаціональної політики держави

Олег Калакура. Поляки на землях України: ментально-етнографічний портрет ХХ століття

Ярослав Калакура. Етнополітологія в структурі історичного знання

Антон Кіссе. Майбутнє етнічних конфліктів

Анна Кислая. Этническое поведение в Украине: факторы влияния

Леся Ковач. Соціально-економічна складова етнополітичних процесів на Закарпатті після здобуття Україною державної незалежності

Віктор Колісник. Співвідношення політики і права в процесі формування сучасної державної етнополітики України

Віктор Котигоренко. Соціальна адаптація кримськотатарських репатріантів: контекст політичних відносин

Олена Кривицька. Регіональні модифікації полікультурних відмінностей України

Тетяна Курінна. Із витоків благодійності й освіти єврейських громад на Україні в ХІХ – початку ХХ ст.

Наталія Макаренко. До питання про пріоритетні напрями сучасної етнополітики

Ольга Маруховська-Картунова. Потреби і вимоги сучасних політизованих етнічних груп

Світлана Місержи. Лінгвістична самоідентифікація та соціокультурна самоорганізація (на прикладі болгарської національної меншини в Україні)

Олег Омельченко. Витоки української етнополітики

Май Панчук. Проблема інтеграції кримськотатарського народу в українське суспільство на сторінках регіональної преси

Віталій Перевезій. Етнонаціональний фактор конфліктогенності релігійного середовища в сучасній Україні

Олексій Позняк, Людмила Шишкіна. Оцінка трансформацій етнічного складу населення та стану етнічних меншин як передумова формування етнодемографічної політики

Сергій Римаренко. Регіоналізм та регіоналізація

Наталія Ротар. Етнонаціональні чинники політичної участі громадян України

Вадим Семко. Регіональні та глобальні аспекти українсько-російських етнополітичних відносин крізь призму досліджень зарубіжних політологів

Микола Скиба. Українська етнополітична ситуація сьогодні: чи можливий перехід від хаосу до полілогу ідентичностей?

Валентин Якушик. Лінії політичного і культурно-цивілізаційного розмежування в сучасній Україні

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ