Наукові записки: Випуск 31, 2006

Наукові записки: Випуск 31, 2006

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006. – 161 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 31.
ISBN 966-02-2769-8 (Серія), 966-02-4118-6 (Випуск)

Збірник є спеціальним випуском “Наукових записок”, що містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Пропаганда та “єврейське питання” в ЗМІ на окупованій нацистами території України, 1941 – 1944”, яку провів Український Центр вивчення історії Голокосту 21 – 22 лютого 2006 р. Конференція є частиною дослідницького проекту “Антисемітські доктрини в ЗМІ окупаційного періоду України: зони військової та цивільної німецької адміністрації, Трансністрія (1941 – 1944)”, що виконується Центром.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова

I. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ЗМІСТОВНИХ АСПЕКТІВ ОКУПАЦІЙНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ ЧАСІВ ОКУПАЦІЇ

Анатолій Подольський. Дослідження проблем антисемітської пропаганди в пресі часів нацистської окупації в сучасній українській історіографії

Віталій Нахманович. Деякі методологічні аспекти дослідження ЗМІ часів окупації

Юлия Смилянская. Пресса оккупационного периода в Украине: создание, структура и предварительный анализ базы данных

II. ІДЕОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОПАГАНДИ ОКУПАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ

Борис Черняков. Окупаційна преса Райхскомісаріату Україна: розбудова і функціонування (1941 – 1943 рр.)

Дмитро Титаренко. Умови функціонування окупаційної преси на території України (зона військової адміністрації)

Іван Дерейко. Антисемітизм як основа політичної підготовки місцевої поліції в Райхскомісаріаті Україна

Артур Фредекінд. Психологічні аспекти досліджень нацистської ідеології і пропаганди

III. “ЄВРЕЙСЬКЕ ПИТАННЯ” У РЕЦЕПЦІЇ ЗМІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНІ ТА ОСОБЛИВІ РИСИ

Карел Бeркгоф. Антисемітизм в україномовних виданнях у Райхскомісаріаті Україна

Фаїна Винокурова. “Єврейське питання” в окупаційних періодичних виданнях на території Вінницької області

Максим Гон. Деперсоніфікація жертв: образ євреїв на шпальтах газети “Волинь” (1941 – 1943)

Олег Суровцев. Газета “Buсovina” як джерело вивчення антисемітської політики румунської влади в Північній Буковині в 1941 – 1944 роках

Михаил Тяглый. Антисемитская доктрина на страницах крымскотатарской газеты “Азат Кърым” (1942 – 1944)

Александр Гогун. Проблема эффективности нацистской антисоветской и антисемитской пропаганды

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ