Зеленько Г.І. “Політична «матриця» громадянського суспільства: Досвід країн Вишеградської групи та України. “

Зеленько Г.І. “Політична «матриця» громадянського суспільства: Досвід країн Вишеградської групи та України. “

Зеленько Г.І. Політична «матриця» громадянського суспільства: Досвід країн Вишеградської групи та України. – К.: Знання України, 2007. – 336 с. – Бібліогр.: 308-335.
ISBN 978-966-316-190-7

Пропонована монографія присвячена порівняльному аналізові (на прикладі країн Вишеградської групи та України) сукупності політико-правових інститутів та механізмів (ендогенного та екзогенного характеру), під впливом яких перехідні суспільства набувають рис громадянського. В роботі розглядається не стільки питання, безпосередньо пов’язані з існуванням і функціонуванням такого феномену, як громадянське суспільство, оскільки політико-правові питання, які, на перший погляд, тільки опосередковано стосуються загальної ситуації соціальної активності, однак за вмілого використання, можуть стати ефективними інструментами як для формування демократії, так і для переходу суспільства у якість громадянського.

Видання розраховане на політологів, істориків, політиків та усіх, хто цікавиться перебігом процесів становлення громадянського суспільства у країнах молодої демократії.

ЗМІСТ

Передмова

РОЗДІЛ I

Теоретичні концепції процесів становлення громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах

1.1   Громадянське суспільство як соціальне явище: поняття, функціональні моделі, історичні та сучасні прояви

1.2   Взаємозалежність процесів демократизації і становлення громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах.

 РОЗДІЛ II

Історичні традиції громадянського спілкування на центрально-східноєвропейських територіях.

2.1   Історичні передумови становлення громадянського суспільства у країнах Центрально-Східної Європи

2.2   Особливості взаємодії влади і суспільства в умовах «розвиненого соціалізму»

РОЗДІЛ III

Політико-правова інфраструктура громадянського суспільства у країнах Вишеградської групи та Україні

3.1   Роль конституціоналізму в процесах інституалізації громадянського суспільства

3.2   Політико-правові моделі організації влади

3.3   Місцеве самоврядування – державні адміністрації: розмежування сфер компетенції як умова становлення громадянського суспільства

3.4   Політичні вибори як чинник становлення громадянського суспільства

 РОЗДІЛ IV

Міжнародні чинники становлення громадянського суспільства у країнах Вишеградського групи та Україні

4.1   Основні напрями геополітичних впливів у країнах регіону

4.2   Європейська та євроатлантична інтеграція як чинник становлення громадянського суспільства у країнах Вишеградської групи

 РОЗДІЛ V

Демократична трансформація як умова становлення громадянського суспільства

5.1   Особливості процесів трансформації у країнах Вишеградської групи

5.2   Особливості процесів демократичної трансформації в Україні

5.3   Форми політичної та громадянської участі в країнах Вишеградської групи та Україні

Післямова

Список використаних джерел та літератури