“Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики”

(І квартал 2008 – IV квартал 2009 р.)

Науковий керівник – М.І.Михальченко

Основні виконавці – М.І.Михальченко, М.С.Кармазіна, М.Є.Горєлов, О.П.Дергачов, В.А.Гриневич, С.І.Носова, В.О.Ковалевський, І.М.Кучеренко

Актуальність, наукова новизна і практична значимість дослідження  полягала насамперед в розгляді світоглядно-теоретичного поля сучасної української політики, яка розробляється і здійснюється в ситуації ціннісного розколу населення України по лініях європейська / євроазійська зовнішньополітична орієнтація  та традиціоналістський / модерністський курс внутрішньої політики. Така цінність розколотість виявляється в загостренні політичної боротьби між гілками влади та в середині кожної з гілок. Тому зусилля дослідників були зосереджені на аналізі зв’язку теоретичних парадигм  сучасної української політики та політичної практики: функціонування політичних інститутів, дії політичних партій та їх лідерів, практика зовнішньополітичної діяльності суб’єктів політики. Також аналізувалася політична активність різних верств населення та функціонування інститутів громадянського суспільства.