ВИБОРИ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ 2019

На підставі Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VІІІ, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи» від 14.12.2016 р. №998 Президією НАН України  оголошено вибори директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (Постанова №231 від 25.09.2019 р.)

На виконання цієї Постанови директор Інституту підписав Наказ №47 від 1 жовтня 2019 р. про організацію виборів директора Інституту, у якому розпорядився розробити «Положення про організаційний комітет з виборів директора Інституту» та «Положення про виборчу комісію з виборів директора Інституту», затвердив кількісний і персональний склад організаційного комітету та виборчої комісії, на які поклав відповідальність за проведення виборів.

Вченою радою Інституту (протокол №7 від 24 жовтня 2019 р.) затверджено «Положення про організаційний комітет з проведення виборів директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України» та «Положення про виборчу комісію з проведення виборів директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України».

24 жовтня відбулися перші засідання організаційного комітету і виборчої комісії, під час яких було обрано керівний склад цих органів (Протокол №1 засідання  організаційний комітет з проведення виборів директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України від 24 .10.2019Протокол №1 засідання   виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України від 24.10.2019).