Укр | Рус | Eng

 

Коротка інформація про Інститут

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (до 1997 року – Інститут національних відносин і політології НАН України) утворено рішенням Президії Академії наук України 11 грудня 1991 року.

Інститут створений з метою поглибленої і всебічної розробки проблем, що набули особливого значення з проголошенням незалежності України. Йдеться про сучасну динаміку політичних інститутів і процесів, співвідношення політики і етнонаціональних відносин, необхідність вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері, моделювання оптимальних варіантів етнополітики, технології управління сферами політичних і міжетнічних відносин, здійснення експертизи законопроектів, державних і недержавних програм розвитку в різних сферах суспільного життя.

В Інституті здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації, діють аспірантура і докторантура.

Інститут підтримує широкі міжнародні зв’язки, бере участь у здійсненні спільних дослідницьких проектів з українськими і зарубіжними науковими установами та громадськими організаціями, веде активний діалог з представниками різних політичних партій, рухів, конфесій щодо оптимальних шляхів подальшого розвитку України.

 

Журнал
"Наукові записки"

1 (87)
Наукові записки 1 (87)

Новини

Оголошується конкурс на вступ до аспірантури Інституту на 2017 р.
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф Кураса НАН України оголошує конкурс на навчання здобувачів вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії (3-й освітній рівень) за спеціальністю 052 – політологія.
Угода про науковий обмін в рамках програми Erasmus+ між Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України та Університетом Ісландії
11 липня 2017 р. відбулося підтвердження угоди про науковий обмін в рамках програми Erasmus+ між Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України та Університетом Ісландії.
Майборода О.М. Етнічність у міжнародній системі. Майборода О.М. Етнічність у міжнародній системі.
Вийшла з друку монографія Майбороди О.М. «Етнічність у міжнародній системі»

Анонси подій

ХІІІ Жовтневі читання на тему: "Революції в політичній історії України."
10 жовтня 2017 р. в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України відбудуться ХІІІ Жовтневі читання на тему: Революції в політичній історії України

На головну сторінку Карта сайту Контакти