Ніколаєць Юрій Олексійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Виконувач обов’язків завідувача відділу політичної культури та ідеології, доктор історичних наук, професор.

Народився 15 березня 1973 року у смт Димер Вишгородського району Київської області.

У 1995 році з відзнакою закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Коцюбинського. Навчався в аспірантурі та докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидат історичних наук (1999), доктор історичних наук (2009), доцент (2004), професор (2014).

Викладав у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. М. Коцюбинського, у Вінницькому інституті регіональної економіки і управління, у Вінницькому державному аграрному університеті.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з 2009 року – на посаді старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника. З лютого 2023 року – виконувач обов’язків завідувача відділу політичної культури та ідеології.

Член вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 2022). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2022).

Брав участь у роботі понад 100 вітчизняних та міжнародних наукових, науково-практичних конференцій. Здійснював наукове керівництво підготовкою кандидатських дисертацій. Виступав офіційним опонентом 37 дисертації, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора історичних наук. Рецензент фахового наукового видання – журналу „Політичні  дослідження”.

Автор близько 130 наукових праць, зокрема 6 монографій. Член авторських колективів монографій „Донбас в етнополітичному вимірі”, „Галичина в етнополітичному вимірі”, „Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні”, „Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.” та Національної доповіді „Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання”.

Коло наукових інтересів: політична історія, історія воєн та збройних конфліктів, історіографія, історична політика.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science

Профіль в Scopus