25 років Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Вийшла з друку книга «25 років Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України»

Детальніше