Наукові записки 4 (90)

Вийшов друком номер 4 (90) “Наукових записок Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України”.

Детальніше

Авторські примірники номера можна отримати в бібліотеці Інституту.