Сучасна українська політика: політика і політики про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива.

На сайті розміщено інформацію про збірник наукових праць “Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї” – Спецвипуск.

Детальніше