“Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї.” №19

Вийшов друком збірник наукових праць “Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї”, № 19.

Детальніше