Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри.

На сайті розміщено інформацію про збірник наукових праць “Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри.”

Детальніше