Вийшла друком приурочена  30-й річниці державної незалежності України книга, в якій науковцями Інституту аналізуються найбільш вагомі питання політичного розвитку країни за цей час. Розглянуто проблеми, пов’язані із вибором загального стратегічного курсу держави, з трансформацією суспільно-політичного устрою, з етнополітичною і духовною еволюцією українського соціуму. (більше…)

Вийшла друком колективна монографія „Національні меншини України в політичних процесах ХХ – ХХІ століть: стан і проблеми дослідження“

(більше…)

Звіт Інституту політичних і етнонаціональних досліджень  ім.І.Ф.Кураса НАН України про дослідницьку і науково-організаційну роботу в 2020 році

 

 

 

15 липня 2021 року завершив свою роботу  26-й Всесвітній Конгрес політичних наук. Конгрес проходив  в онлайн форматі. Тема Конгресу: «Нові націоналізми у відкритому світі».

Під час роботи Всесвітнього Конгресу політичних наук

У понад 100 наукових заходах Конгресу (панельних дискусій, установчих лекцій, круглих столів тощо) взяли участь понад 1000 учасників – науковців 70 країн світу.

Увага учасників була зосереджена на проблемах нових різновидів націоналізму, який набув поширення у сучасному світі. У цьому вчені вбачають певний парадокс, адже його (націоналізму) розвиток відбувається в період відкритості, глобалізації та посилення взаємозалежності. Крім того, зазначалося під час роботи Конгресу, новий націоналізм знаходить підтримку як в бідних, так і  в заможних країнах. Це явище вимагає від вчених-політологів відповідей на цілу низку запитань, зокрема: «Що таке новий націоналізм, хто такі нові націоналістичні лідери та в чому схожість та відмінність нових націоналізмів від його попередників?»; «Як можна інтерпретувати та класифікувати нові націоналізми?»; «Як корелюється новий націоналізм з популізмом та авторитаризмом?»; нарешті, «Які потенційні впливи нового націоналізму на політичні системи, глобальне управління, міжнародні відносини, політичну поведінку тощо?». Загалом більшість учасників дискусій відзначили той факт, що новий націоналізм стає одним з основних викликів ХХІ століття, зважаючи на його витонченість, багатогранність, агресивність, а тому й меншу прогнозованість.

Під час роботи Конгресу відбулися засідання керівних органів Міжнародної Асоціації політичних наук (IPSA).

До складу вищого представницького органу організації – Ради IPSA – обрано президента Асоціації політичних наук України Олега Рафальського. Як член Ради IPSA, О. Рафальський взяв участь у виборах президента і Виконавчого комітету IPSA. Новим президентом організації обрано професорку Даяну Піндерхьюз зі США.

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф Кураса НАН України оголошує конкурс на навчання здобувачів вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії (3-й освітній рівень) за спеціальністю 052 – політологія. (більше…)

 

 

22 червня 2021 року в Українському кризовому медіацентрі відбувся круглий стіл „Україна як цивілізаційний суб’єкт історії та сучасності” в межах якого відбулася презентація національної доповіді НАН України.

Темами для обговорення стали:

 • Країна як цивілізаційний суб’єкт. Цивілізаційна суб’єктність України та наша державність;
 • Державні проєкти у світлі історичних традицій української суб’єктності. Формування української державності;
 • Сучасна Україна: сприйняття громадянами та міжнародними партнерами;
 • Україна як суб’єкт сучасного світу: стратегії і прогнози. Шляхи розвитку та перспективи цивілізаційної суб’єктності України.

Під час круглого столу в Українському кризовому медіацентрі

В обговоренні виступили:

 • Пирожков Сергій Іванович, академік НАН України, віцепрезидент НАН України;
 • Хамітов Назіп Віленович, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України;
 • Сосса Ростислав Іванович, доктор географічних наук, провідний науковий співробітник відділу історичної регіоналістики Інституту історії України НАН України;
 • Ясь Олексій Васильович, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України;
 • Якубова Лариса Дмитрівна, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії України 20–30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України;
 • Дембіцький Сергій Сергійович, доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН України;
 • Майборода Олександр Микитович, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту політичних і етнонаціоналних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України;
 • Ашот Дадікоєвіч Аванесян, голова Ради національних спільнот України, президент «Національного конгресу вірмен України»

Модератором  круглого столу був народний депутат України Олег Дунда (партія „Слуга народу”).

У заході взяли участь співробітники Інституту політичних і етнонаціоналних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України – заступник директора Інституту, доктор політичних наук, професор Ю. Шайгородський та  провідний науковий співробітник,  доктор політичних наук, доцент О. Кондратенко.

Трансляція круглого столу

 

10 червня 2021 року відбулося урочисте підписання Угоди про партнерство та співробітництво між „Асоціацією політичних наук України” та „Міжнародною асоціацією студентів політичної науки в Україні”.

Метою Угоди є сприяння розвиткові політичної науки в Україні, підвищення її популярності та авторитету. Документом визначено основні напрями та форми співпраці двох громадських об’єднань. Серед них:

 • розвиток та популяризація політичної науки;
 • проведення спільних наукових досліджень;
 • реалізація освітньо-наукових програм та проєктів;
 • організація і проведення наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо);
 • взаємна інформаційна підтримка та сприяння оприлюдненню результатів наукових досліджень в засобах масової інформації та наукових виданнях з політичних наук тощо.

Під час підписання Угоди про партнерство та співробітництво

Від „Асоціації політичних наук України” Угоду підписав її президент, віцепрезидент НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України О. О. Рафальський, від  „Міжнародної асоціації студентів політичної науки в Україні” – президент організації О. А. Ткаченко.

У заході взяли участь члени вченої ради та співробітники Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Видавництво Варшавського університету опублікувало англомовну монографію провідного наукового співробітника відділу етнополітології нашого Інституту Миколи Рябчука „Eastern Europe since 1989: Between the Loosened Authoritarianism and Unconsolidated Democracy” (“Східна Європа після 1989 року: між ослабленим авторитаризмом та неконсолідованою демократією”), присвячену посткомуністичним трансформаціям у Східній Європі трьох останніх десятиліть. З’ясування структурних – соціально-історичних та культурно-цивілізаційних чинників, які обумовили різний перебіг посткомуністичних змін, поєднане в книзі з дослідженням конкретних політичних рішень, що вплинули на специфіку трансформаційних процесів у різних країнах. Особливу увагу приділено так званим „гібридним режимам”, що виникли на посткомуністичних Балканах та в західних (європейських) республіках колишнього СРСР, котрі, попри первісну подібність, розвинулися під впливом зовнішніх чинників за кардинально відмінними траєкторіями.

Eastern Europe since 1989: Between the Loosened Authoritarianism and Unconsolidated Democracy. Warszawa: Studium Europy Wschodniej, 2020, 208 s. ISBN 978-83-61325-88-8

[Східна Європа після 1989 року: між ослабленим авторитаризмом та неконсолідованою демократією. Вид-во Варшавського університету, 2020. 13 арк., 2000 прим.] https://issuu.com/uw87/docs/09_rjabczuk_collect

10 червня 2021 року під егідою Наукового товариства імені Шевченка в Америці (НТШ-А) відбулася онлайн-презентація щойно виданої книжки нашого колеги – головного наукового співробітника відділу етнополітології Володимира Кулика „Мовна політика в багатомовних країнах. Закордонний досвід та його придатність для України”. НТШ-А разом із Українським Фулбрайтівським колом фінансово підтримали публікацію книжки видавництвом „Дух і літера”. Крім автора, в презентації взяли участь провідний науковий співробітник відділу етнополітології Микола Рябчук та професорка антропології Університету штату Вашингтон (Сієтл, США) Лада Біланюк.

Володимир Кулик розповів про задум і завдання книжки та головні висновки з проведеного в ній аналізу. Він наголосив на неадекватності поширених в Україні уявлень про мовну політику різних багатомовних країн та можливість перенесення їхніх підходів в українську практику. Він пояснив, що ставив за мету розповісти українським читачам про особливості мовної політики в різних країнах світу й з’ясувати головні чинники її успіху чи невдачі. Щодо можливості застосування досвіду інших країн в Україні, то автор книжки керувався настановою, що запозичувати можна тільки ті зразки, які стали спішними за досить подібних суспільних умов. Тому в останньому розділі книжки він аналізує ступінь подібності України до тих чи інших розглянутих країн і робить висновок про обмежену можливість застосування їхнього досвіду, хоч і вказує кілька аспектів, які варто брати до увазі в українській мовній політиці.

Лада Біланюк та Микола Рябчук відзначили аналітичну глибину книжки Володимира Кулика та її важливість для кращого розуміння в Україні досвіду різних країн та подолання спрощених уявлень про можливість його запозичення. Вони також поставили авторові кілька запитань, які модератор дискусії Василь Махно доповнив запитаннями від глядачів. Презентація завершилася короткою дискусією між учасниками щодо цих запитань.

Відеозапис презентації

Замовити книжку можна на сайті видавництва „Дух і літера”

28 травня відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція „Трансформаційні процеси в Україні у контексті цивілізаційних і глобалізаційних викликів ХХІ ст.”, організаторами якої виступили університет Григорія Сковороди в Переяславі (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди») та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України спільно з іншими партнерами. У роботі  конференції, яка проходила у „змішаному”– офлайн та онлайн форматах –  взяли участь понад 130 науковців, зокрема наукові співробітники та аспіранти нашого Інституту.

Програмою конференції було передбачено висвітлення низки важливих складових цивілізаційних трансформацій України і світу в умовах глобалізації, правових, політичних, соціокультурних проблем розвитку сучасного інформаційно-мережевого суспільства, публічного управління, вітчизняної системи вищої освіти тощо. Конференція проходила у змішаному форматі – офлайн та онлайн режимі.

Відкриття конференції

Зі вступним словом до учасників конференції звернувся заступник директора з наукової роботи, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України О. Майборода.

Володимир Вакулич, Ростислав Балабан, Олег Калакура

З доповідями на пленарному засіданні виступили наші колеги: завідувач відділу етнополітології, доктор політичних наук, професор В. Войналович, завідувач відділу теоретичних та прикладних проблем політології, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Г. Зеленко, старший науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології, кандидат політичних наук Р. Балабан, головний науковий співробітник відділу національних меншин, доктор політичних наук, професор О. Калакура, провідний науковий співробітник цього відділу, доктор історичних наук, професор Ю. Ніколаць.

Віктор Войналович, Юрій Ніколаєць

Учасники онлайн дискусії

В роботі онлайн-секцій конференції брали участь співробітники відділу соціально-політичної історії – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор Т. Бевз, провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент В. Яремчук, старший науковий співробітник, кандидат історичних наук М. Горбатюк, співробітники відділу національних меншин – старший науковий співробітник, доктор історичних наук, доцент В. Коцур, наукові співробітники, кандидати історичних наук Л. Ковач та О. Ляшенко, молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук В. Новородовський, співробітники відділу теоретичних та прикладних проблем політології – провідні наукові співробітники, доктори політичних наук, О. Кондратенко та Т. Ляшенко, старший науковий співробітник, кандидат політичних наук Н. Кононенко, науковий співробітник, кандидат філософських наук Е. Щербенко, провідний науковий співробітник відділу етнополітології, доктор історичних наук, доцент Ю. Поліщук.

Учасники конференції

В межах науково-практичного заходу відбулася предметна й плідна дискусія з актуальних проблем сучасного етапу цивілізаційного розвитку України у контексті глобалізації.

Науковці Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України взяли участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри”, яка відбулася в режимі „онлайн” 27­–28 травня 2021 року.

Співорганізаторами науково-практичного заходу були Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та  наш Інститут. Протягом двох днів роботи участь у  конференції взяли близько 60 науковців – співробітників закладів вищої освіти та наукових установ.

Програмою конференції було передбачено обговорення актуальних проблем суспільно-політичного розвитку на сучасному етапі державотворення.

З доповідями на пленарному засіданні конференції виступили співробітники Інституту – заступник директора з наукової роботи, доктор політичних наук, професор Ю. Шайгородський, старший науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології, кандидат політичних наук Р. Балабан, головний науковий співробітник відділу національних меншин, доктор політичних наук, професор О. Калакура.

Під час роботи онлайн-конференції

В режимі секційних засідань до обговорення  актуальних проблем суспільно-політичного розвитку долучилися науковці Інституту –  головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії,  доктор політичних наук, професор Т. Бевз, старший науковий співробітник цього відділу, кандидат історичних наук М. Горбатюк, науковий співробітник відділу національних меншин, кандидат історичних наук Л. Ковач.

Ключовими питаннями обговорення були теоретико-методологічні підходи до аналізу політичних процесів, проблеми розвитку та функціонування політичних інститутів, широке коло проблем, пов’язаних з електоральними процесами в Україні,  етнополітичні та ціннісні аспекти консолідації українського суспільства.

26 травня відбулася сесія Загальних зборів НАН України з виборів дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів НАН України  та іноземних членів НАН України, під час якої членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Політологія» обрано доктора політичних наук, професора, завідувача відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Галину Іванівну Зеленько.

Щиро вітаємо Галину Іванівну з цією важливою не тільки для неї, але й для усього колективу подією.

Постановою Верховної Ради України  „Про вшанування пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни” в Україні встановлено День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. День пам’яті відзначатиметься щороку – 14 травня.

Цього року День українців-рятівників відзначали вперше.  До цього Дня провідний науковий співробітник нашого Інституту, кандидат історичних наук Анатолій Подольський дав інтерв’ю Громадському радіо.

Науковець наголосив на значущості вшанування пам’яті тих, хто ризикуючи своїм життям та життям рідних, допомагав євреям уникнути терору нацистів у роки Голокосту. „Український історичний календар – зазначив історик – стає більш потужним. Ми поступово перестаємо боятися власного історичного минулого, повертаємо пам’ять про український національний рух, ромів, євреїв, про військовополонених, примусових робітників, жертв Голодомору, Голокосту. Ці дати пам’яті дуже важливі”.

Анатолій Подольський в студії українського радіо

У списку Праведників народів світу, що створений Меморіалом «Яд Вашем» у Єрусалимі, близько 27  тисяч осіб, зокрема – 2659 мешканців України. В роки Другої світової війни врятувати життя євреям, єврейським родинам, що були приречені на вбивство нацистським режимом тільки за те, що народились євреями, було справжнім героїзмом. Тому ми сьогодні шануємо пам’ять цих людей і повертаємо їх імена на сторінки нашої важкої історії минулого століття.

Інтерв’ю Анатолія Подольського Громадському радіо

 

28 травня 2021 року Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України у співпраці з Державним вищим навчальним закладом «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Європейською Асоціацією Наук з Безпеки (Польща), Стамбульським фондом науки та культури (Туреччина) проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Трансформаційні процеси в Україні у контексті цивілізаційних і глобалізаційних викликів ХХІ ст.».

Організатори пропонують провести дискусію навколо таких проблем: 

 • концептуальні підходи щодо аналізу цивілізаційних трансформацій в умовах глобалізації;
 • стан і перспективи реалізації цивілізаційного вибору України у контексті глобалізаційних викликів сучасності;
 • світові практики демократичних трансформацій як зразок (позитивний/негативний) для українського суспільства;
 • загрози суверенітету Української держави та національній ідентичності в умовах глобалізації;
 • соціально-економічні виклики нинішнього етапу трансформації;
 • законодавче та політико-управлінське забезпечення проєкту цивілізаційного розвитку України;
 • культурно-політичний, соціокультурний аспекти трансформаційного процесу в Україні;
 • технологічний, екологічний, гуманітарний виміри цивілізаційного розвитку України в умовах сучасного інформаційно-мережевого суспільства;
 • перспективи створення реальної демократії в Україні як оптимального балансу держави і громадянського суспільства;
 • місце, роль і вірогідні перспективи України в сучасному глобалізованому світі; розвиток публічного управління в умовах цивілізаційних і глобалізаційних викликів; трансформація системи публічної служби України в умовах цивілізаційних і глобалізаційних викликів та інтернаціоналізація діяльності вітчизняних ЗВО як тенденція розвитку системи вищої освіти України в умовах глобалізаційних викликів. 

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Заявки на участь приймаються не пізніше як 21 травня 2021 року (форма заявки додається у інформаційному листі), а матеріали можна надіслати до 26 травня 2021 року на електронну скриньку: politology.phdpu@gmail.com

Матеріали конференції традиційно будуть розміщені на сайті ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» https://phdpu.edu.ua/ (з посиланням на конференцію).

Більше інформації про конференцію, вимоги до оформлення тез та зразок оформлення заявки можна знайти у інформаційному листі.

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм Указом Президента України №195/2021 від 17 травня 2021 р.

нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

ШАЙГОРОДСЬКОГО Юрія Жановича — заступника директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса Національної академії наук України;

присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»

КУЛИКУ Володимиру Михайловичу — головному науковому співробітникові Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса Національної академії наук України

Щиро вітаємо колег із високими та заслуженими нагородами.

Вийшла друком аналітична доповідь «Суб’єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози. Аналітична доповідь.»

(більше…)

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України 27-28 травня 2021 року проводять ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри”. Запрошуємо до участі в роботі конференції.
(більше…)

27 квітня 2021 року відбулося друге засідання циклу наукових заходів у формі вебдискурсу із загальною назвою „Українське державотворення новітньої доби: контроверсійні питання”, ініційованого Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Інститутом історії України НАН України, Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інститутом українознавства ім. І. Крип`якевича НАН України та Національною спілкою краєзнавців України.

У роботі другого засідання вебдискурсу „Новітній Гетьманат: соціально-політичний феномен революційної доби” взяли участь і виступили співробітники Інституту – член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Валерій Солдатенко та головний науковий співробітник відділу, доктор історичних наук, професор Тетяна Бевз.

Дискусія, в межах наукового заходу, велася за такими напрямами:

 1. Сутність державно-політичної моделі Гетьманату: сучасні історіографічні візії.
 2. Консервативно-ліберальні реформи: причини невдач.
 3. Постать Павла Скоропадського: еволюція політичних лояльностей.

На черзі – нові заходи наукового циклу вебдискурсу „Українське державотворення новітньої доби: контроверсійні питання”, присвяченого 30-річчю державної незалежності України.

Вийшла друком монографія Кармазіної М., Бевз Т., Горбатюк М., Зорич О. „Регіональні політичні еліти в Україні: особливості формування, цінності та ідентичності (кінець 1991-2019 рр.)“ (більше…)

Вийшла друком колективна монографія «Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації»

(більше…)

Науковий журнал «ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

Політичні дослідження. 2021. №1. 192 с. ISSN 2786-4774 (Print), 2786-47782 (Online)

Новини

Оголошення