Корупція в Україні – не політика. Монографія

Корупція в Україні – не політика. Монографія

Корупція в Україні – не політика. Монографія / Журавський В.С., Михальченко М.І., Михальченко О.М. – К.: Фенікс, 2007. – 408 с.
ISBN 978-966-651-451-9

У монографії розглядається взаємозв’язок корупції в Україні з політикою, економікою, мораллю, правом та іншими сферами суспільного життя. Показується багатоаспектність корупції, її системний характер в Україні. Але, як доводять автори, вона є не політикою, а антиполітикою, яка роз’їдає державний механізм України, руйнує нормальні суспільні відносини, деформує сучасну українську політику, яка скерована на злагоду в країні, на економічне зростання і європейський вибір.

Книга розрахована на фахівців у сферах політики, права й міжнародних відносин, а також на широкий читацький загал.

З повною версією монографії можна ознайомитись тут:

Частина 1

Частина 2

ЗМІСТ

Передмова

Розділ І

Політика – зіткнення інтересів, запекла боротьба і компроміси

Розділ ІІ

Політика і корупція в СРСР: історичні причини і наслідки

Розділ ІІІ

Кримінологічна сутність поняття “корупція”: методологічний аспект

Розділ ІV

Сучасна корупція в Україні як транснаціональне явище

Розділ V

Національні особливості корупції в Україні та причини її поширення

Розділ VІ

Механізми подолання корупції в Україні

Розділ VІІ

Ідеологія українського поступу як заперечення корупції, утвердження гуманістичної моралі і свободи особистості

Розділ VІІІ

Ідеологія політичного модернізму і економічного реалізму: сучасність і перспектива

Розділ ІX

Політика – держава – громадянське суспільство

Розділ Х

Сучасна українська політика: комплекс нерозв`язаних проблем останніх років

Розділ XІ

Страх і сміх як фактори політики

Післямова

Відомості про авторів

Список використаної літератури

Використання цих матеріалів дозволяється лише за умови посилання на сайт інституту або текстову версію книги.