Політичний менеджмент. № 1-2 (57-58). 2013.

Політичний менеджмент. № 1-2 (57-58). 2013.

Політичний менеджмент : наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2013. – № 1-2 (57-58). – 244 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Ігор Рафальський. Українське національне  самовизначення. Колективне самопректування

Мирослав Беззуб’як. Базові положення теорії націоналізму

Микола Фесенко. Феномен міжнародно-політичної консолідації

Ірина Харечко. Вітчизняний політологічний дискурс публічної політики

Леонід Чупрій. Концептуальні засади політики національної безпеки Української держави в гуманітарній сфері

Володимир Шедяков. Соціальна творчість та інноваційність стратегічного управління

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Владислав Парлюк. Політична модернізація в Україні: основні напрями вирішення проблем

Тетяна Андрійчук. Формування інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні: чинники та особливості

Анастасія Дроздова. Соціальний капітал в контексті розвитку громадянського суспільства

Олена Кривицька. Міграційні процеси в Україні: конфлікт ідентифікацій та ризики „відторгнення”

Олена Давидюк. Бездомність в Україні: причини та тенденції

Андрій Мішин. Демократичне лідерство як ресурс модернізації держави

Інна Костиря. Медіатизація політики та політизація ЗМІ як тенденції політичного процесу в Україні

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Сергій Даниленко. Політичні комунікації як чинник трансформації політичної культури транзитивного суспільства

Дмитро Арабаджиєв. Моніторинг виборчого процесу як інструмент політичного піару

Микита Кацуба. Художнє кіно як засіб формування масової політичної свідомості

ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО

Денис Кіслов. Проблеми безпеки інформаційного розвитку людства

Антон Янченко. Соціальні медіа як елемент політичної комунікації

Ольга Михайлова. Українська блогосфера як територія репрезентації моделей громадянської ідентичності

Наталія Піпченко. Інтернет-простір як інструмент політичної модернізації Китаю

Ольга Андрєєва. Європейські перспективи розбудови електронного уряду

МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ

Сергій Кононенко. Міжнародні відносини та їх системи

Юлія Цирфа. Формування зовнішньополітичної ідентичності акторів міжнародних відносин: конструктивістський аналіз

Наталія Мельничук. Лідерство США в умовах глобальних трансформацій

Ольга Ровенчак, Микола Яворський. Міжнародна міграція як виклик безпеці: особистісний, національний та глобальний виміри

Ніна Ржевська. Стратегічне партерство Україна-США: становлення та прогноз

ПОРІВНЯЛЬНА ПОЛІТОЛОГІЯ

Тетяна Мармазова. Політико-правова організація місцевого самоврядування у посткомуністичних країнах: досвід України та Білорусі

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Валентин Бушанський. У пошуках Української цивілізації