Політичний менеджмент. № 3. 2008.

Політичний менеджмент. № 3. 2008.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2008. – № 3. – 194 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Георгій Почепцов. Інструментарій для роботи з сакральними об’єктами: від  античних  до радянських часів

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ

Марія Кармазіна. Політична наука в Україні: дисертаційний аспект

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Віктор Рубанов. Методологічна сутність політичної  аналітики

Олексій Титаренко. Перспективи становлення політичної філософії

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Василь Кремень, Василь Ткаченко. Україна: сучасне майбутнього, сучасне минулого

ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ

Світлана Бульбенюк. Проблеми демократизації України: теоретичний і прикладний аспекти

СОЦІОЛОГІЯ

Кирило Черкашин. Стабільність електоральної географії великих міст

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Марина Бурмака. Політично-правовий аспект діяльності земляцтв

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Світлана Дрожжина. Мультикультуралізм: теоретичні і практичні аспекти

Вікторія Дівак. Косово, боротьба за незалежність: історія питання та його наслідки ….

ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

В’ячеслав Соколов, Марина Саприкіна. Тенденції гендерної політики в Європі та Україні

Вікторія Ященко. Гендер і „держава загального добробуту” в країнах Західної Європи

ВОЄННА БЕЗПЕКА

Федір Саганюк, Ігор Романов, Володимир Троцько, Ігор Вещицький. Сектор безпеки України: аспекти трансформації

УКРАЇНА І СВІТ

Оксана Шеретюк. Українсько-російські відносини в контексті євроінтеграційної політики України

Віра Бурдяк, Ігор Мороз. Перспективи співробітництва „Україна – НАТО” і роль у ньому польського фактора

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Наталія Рудницька. Проблема бюрократії в неоконсервативній концепції

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Політичні технології: інструмент управління чи маніпуляцій?

АКТУАЛЬНІ ВИДАННЯ

Андрій Кудряченко. Тенденції розвитку виборчих технологій в сучасній Україні

Микола Михальченко. Етнополітологічний вимір української полонії

Федір Медвідь, Михайло Гордієнко. Праця ексклюзивного характеру