Політичний менеджмент. № 5. 2004.

Політичний менеджмент. № 5. 2004.

Політичний менеджмент : наук. журнал / Голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський. – 2004. – № 5. – 182 с.
ISSN 2078-1873

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ

Георгій Почепцов. Динаміка віртуального простору в рамках віртуальної війни і революції.

ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ

Олександр Майборода. Нації етнічні і політичні: оманливе розрізнення.

Олег Хорошилов. Українська політична нація: сценарій конституювання.

Тетяна Татаренко. Етнічні кордони і міжетнічна толерантність.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Алла Сіленко. Інфокомунікаційні технології та розвиток громадянського суспільства.

Агія Нахчеванли. Тенденції розвитку громадянського суспільства в Азербайджані.

Володимир Анікін. Державна етнополітика та формування громадянського суспільства.

ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЇ

Анатолій Волинський. Ідеологічна структуризація суспільних політичних інтересів.

Іван Шаблінський. “Агресія” і “насильство” – поняття не тотожні.

ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС

Юрій Ганжуров. Парламентаризм як об’єкт електоральної комунікації.

ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ

Олександр Шаян. Деякі  аспекти встановлення урядового порядку денного.

ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА

Олена Романова. Релігійний фактор у політичному просторі США.

АСПЕКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ігор Ткаченко. Центральна Азія як зона перетину інтересів конкуруючих держав.

ІСТОРІОГРАФІЯ

Марія Кармазіна. Інститут президентства в Україні: стан і перспективи досліджень.

МЕТОДИКА

Олексій Картунов, Ольга Маруховська. Політичний маркетинг і менеджмент.

ОБМІН РЕПЛІКАМИ

Віктор Пащенко. Громадянська освіта і визначення поняття “політика”.

Микола Іванов. Свій висновок підтверджую.