Сучасна українська політика. № 24.

Сучасна українська політика. № 24.

Сучасна українська політика. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. – Вип. 24. – 362 с.
ISSN 1810-5270

ЗМІСТ

Розділ I. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИКИ

Анатолій Луценко. Думки про традиції і сучасні проблеми демократії

Антоніна Митко. Концепт інформаційної демократії у сучасній політичній науці

Лариса Климанська. Формати соціальної проблеми на рівні масової політики

Тетяна Нагорняк. Брендинг території як предмет міждисциплінарного наукового знання

Євген Рябінін. Сутність сучасного регіоналізму та виміри його прояву

Ірина Чайка. Цілісність соціальних систем: матеріальний, енергетичний, інформаційний виміри

Юлія Мальована. Основні підходи до вивчення політичних символів соціально-гуманітарними науками

Анастасія Коломоєць. Методологічне підґрунтя практичного дослідження проявів символічного насильства

Микола Польовий. Застосування баз даних у вивченні політичних процесів

Євген Цокур. Структура, технології та специфіка легітимізації в контексті взаємодії держави і громадянського суспільства

Світлана Савойська. Територіальні соціально-політичні спільноти України як фактор формування загальнонаціональної єдності: історіографія проблеми

Розділ II. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ, ПРОЦЕСИ, ПОДІЇ

Олег Траверсе. Українська політична еліта: vice versa

Михайло Дем’яненко. Популізм і політичні технології

Наталія Лікарчук. Особливості формування політичного ринку

Євген Остренко. Корупція у політичному класі: нові загрози для України

Наталія Пробийголова. Моделі неоміфологізації політичного життя сучасних суспільств

Олег Онопко. Політична міфологія і гуманітарна безпека цивілізацій

Тетяна Житнікова. Сутність суб’єктів і об’єктів політичного маніпулювання

Людмила Галаган. Специфіка становлення та розвитку  системи державної влади в незалежній Україні

Анна Руденко. Актуальність використання політичного маркетингу політичними партіями в Україні

Богдан Максимець. Національно-демократичні партії в місцевих виборах – 2010 на Івано-Франківщині

Михайло Гутор. З’їзди Християнсько-демократичної партії України: стратегія і тактика

Максим Забєля. Конвертаційні стратегії кандидатів на посаду президента України С.А. Тігіпка і А.П. Яценюка у виборчій кампанії 2010 року

Володимир Данилов. Стратегія формування позитивного іміджу Збройних Сил України

Леонід Чупрій. Оптимізація гуманітарної політики держави щодо збереження об’єктів історико-культурної спадщини

Тетяна Слабчук. Жіноче політичне лідерство в контексті гендерного підходу

Осман Гаджиев. Некоторые аспекты проблемы среднего класса

Розділ III. УКРАЇНА І СВІТ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Ірина Дудко, Інна Погорєлова. Ядерне роззброєння і гарантії безпеки України: погляд від сьогодення

Олексій Врадій. Політична консолідація ЄС у контексті євро інтеграційних перспектив України

Віктор Петрінко. Україна в геополітичних дослідженнях З. Бжезінського

Наталія Марадик. Роль громадського суспільства в процесі демократизації: досвід Чеської Республіки

Ганна Агафонова. Порівняльний аналіз механізму формування органів місцевого самоврядування

Ігор Клим. Політичні кризи у посткомуністичних країнах Центральної Європи: чинники виникнення та засоби врегулювання

Ольга Солдатенко. «Демократія участі» як альтернатива представницькій демократії в регіоні Латинської Америки

Фаиг Гусиев. Азербайджанская пресса в Украине

Олена Шерман. Засади висвітлення інституту монархії у сучасних ЗМІ

Володимир Кушніренко. Принципи конституційної теорії в контексті ісламської політико-правової традиції

Євген Васильчук. Концепти «свобода», «визволення» та «війна» в ідейному базисі радянсько-російської панк-субкультури

Віктор Пашков. Моделі децентралізації управління вищою освітою: світовий досвід