Сучасна українська політика. № 26.

Сучасна українська політика. № 26.

Сучасна українська політика. – К. : Вид-во „Центр соціальних комунікацій”, 2012. – Вип. 26. – 384 с.
ISSN 1810-5270

ЗМІСТ

Розділ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИКИ

Сергій Дерев’янко. Конституційна модель референдуму в Україні: політико-правові мотиви доцільності оновлення

Володимир Шедяков. Соціальний капітал: можливості продуктивного задіяння в реалізації суспільної стратегії

Тетяна Андрійчук. Концептуальні підходи до вивчення демократії у працях сучасних німецьких дослідників

Михайло Гутор. Соціально-філософські основи Християнсько-демократичного руху

Микола Каращук, Ганна Ніколенко. Націократична концепція в українській політичній думці першої половини ХХ століття

Ігор Плевако. Розвиток геополітичної думки в Аргентині та Бразилії у біполярний період

Тарас Лутчин. Політичний вимір дисидентського руху в Україні наприкінці 80-х років – на початку 90-х років ХХ століття

Владислав Івацький. Джерела грецької державності: система мілетів у суспільно-політичній структурі османської імперії (XVIII ст.)

Розділ ІІ. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ, ПРОЦЕСИ, ПОДІЇ

Надія Качинська. Нові форми політичної участі громадян в епоху інформаційного суспільства: постановка проблеми

Олег Траверсе. Інституціалізація політичного лідерства в Україні в контексті розвитку демократії

Валентина Згурська. Закон України «Про громадські об’єднання»: наближення до європейських стандартів

Анна Руденко. Парламентські вибори-2012 та партійна система України

Ярополк Тимків. Зовнішньополітичні пріоритети в програмах парламентських партій на виборах 1998-2007

Олег Онопко. Міфологія політичних партій і українська партійна героїка

Максим Забєля. Конвертаційна стратегія кандидата на посаду Президента України Ю. В. Тимошенко у президентській виборчій кампанії 2010 року

Алла Моїсеєва. Егалітарна модель гендерних відносин в сучасній Україні: політичний вимір

Олександр Вовк. Державна політика як фактор трансформації моделі шлюбно-сімейних відносин

Тетяна Семигіна. Політика охорони здоров’я і українські реалії: системна криза чи криза системи?

Юлія Кривобок. Ефективність соціальних послуг у контексті соціальної безпеки

Микола Польовий. Деякі аспекти використання штучних нейронних мереж для моделювання політичних процесів

Сергій Постоловський. Конкурентно-інформаційна розвідка: симбіоз держави та національного бізнесу. Приклади для України

Людмила Мазуренко. Діяльність структур громадянського суспільства щодо підтримки малого і середнього бізнесу

Розділ ІІІ. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Олена Вагіна. Парламентська етика як різновид професійної політичної етики

Юрій Шайгородський. Цінності як детермінанти суспільного розвитку

Владлена Васютіна. Особливості формування української інформаційної політики

Ірина Біляєва. Становлення та сутність концепції державної інформаційної політики

Світлана Денисюк. Політичне відчуження: антипод чи складова політичної комунікації?

Марина Остапенко. Політика мультикультуралізму: досвід і проблеми реалізації

Анна Фісун. Політична культура як об’єкт інформаційного впливу

Ігор Бойчук. Вплив партійної преси на формування політичної свідомості громадян України

Юлія Мальована. Механізми впровадження політичних символів в суспільну свідомість

Ірина Лященко. Надперсональний суб’єкт  як прояв ігрового аспекту політики

Євген Васильчук. Музично-поетичні контркультурні аспекти сучасних молодіжних субкультур

Розділ IV. УКРАЇНА І СВІТ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

Тетяна Андрущенко. Цивілізаційні перспективи та альтернативні сценарії становлення нового світового порядку

Вікторія Конах. Проблеми формування позитивного іміджу України за кордоном та шляхи їх подолання

Інна Меренич. Геополітична карта сучасного світу та етнічний конфлікт: точки дотику

Наталія Мінєнкова. Європейський контекст академічної мобільності в Польщі і Україні: різність підходів і наслідків

Олександр Васильєв. Необхідність підтримки політичних рішень в Східній Європі на засадах закону збереження праці

Андрій Сошніков. «Захід чи Росія?»: Перспективи зовнішньої політики України

Олексій Врадій. Порівняльний аналіз інтеграційних моделей СНД та ЄС в євроінтеграційному та глобальному кризовому середовищі

Євген Рябінін. Вплив українських проросійських  політичних сил на посилення  кримського регіоналізму