Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса


Бібліотека > Монографії

http://ipiend.gov.ua?mid=11&action=monograph_detail&monograph_id=158


Михальченко М. Українська регіональна цивілізація: минуле, сьогодення, майбутнє. Монографія

Михальченко М. Українська регіональна цивілізація: минуле, сьогодення, майбутнє. Монографія
Михальченко Н. Украинская региональная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее. Монография. – К.: ИПиЭНИ имени И.Ф. Кураса НАН Украины, 2013. – 340 c.
ISBN 978-966-02-6838-8.

В роботі здійснено історико-політичний аналіз української регіональної цивілізації. Показані істотні відмінності української та російської регіональних цивілізацій, їх етнічні складові, національних ідей та майбутнього.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Раздел I. Вводно - методологический

Раздел II. Сущность и историческое значение украинской региональной цивилизации

Раздел ІІІ. Украинская и российская цивилизации: общее и особенное

Раздел IV. Идентификация и самоидентификация украинской региональной цивилизации

Раздел V. Украинская национальная идея как фактор национального самоопределения

Раздел VI. Лимитрофность украинской региональной цивилизации

Раздел VII. Будущее украинской цивилизации

Заключение