ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. 2023. № 2 (6)

ПОЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ. 2023. № 2 (6)

Політичні дослідження. 2023. № 2 (6). 200 с.
ISSN 2786-4774 (Print), 2786-4782 (Online)

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Оксана Зорич Концептуалізація ідеї соборності в незалежній Україні: генеза смислотворення

 Маргарита Чабанна Концепт політичної довіри та реалії посттоталітаризму (методологічний аспект)

 ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ПРОЦЕСИ

Олександр Майборода Проблемні напрями реструктуризації політичного поля України в умовах війни: прогнозні варіанти

 В’ячеслав Потапенко, Ірина Павленко, Володимир Нагірний Внутрішньополітичні загрози під час війни та у повоєнний час: пошук шляхів мінімізації

Валентина Романова, Андреас Умланд Відносини по лінії центр-периферія в Україні: ресурси підвищення стійкості держави

 Віталій Перевезій Еволюція інституційної спроможності парламенту України: історико-політологічний аналіз

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ІДЕОЛОГІЯ

Микола Рябчук Називаючи речі своїми іменами. Російська пропагандистська риторика як  вірогідний доказ геноцидних намірів

 Сініша Куко Російський чинник української ідентичності

 ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО

Ігор Туров Хасидські громади діаспори як актори впливу на етнополітичні процеси в сучасній Україні

РЕЦЕНЗІЇ

Юрій Шаповал Україна як глобальне явище. Рецензія на книгу Ярослава Грицака „Подолати минуле: глобальна історія України”