Монографії

Солдатенко В.Ф. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника. – К.: Пошуково-видавниче агентство "Книга Пам’яті України", 2002. – 352 с.: іл. ISBN 996-7605-06-4

Ця книга про одну з найвизначніших особистостей українства ХХ століття, феєрично обдаровану постать суспільного руху з велетенським самобутнім творчим набутком, людину з неповторно яскравою і, водночас, настільки ж трагічною долею. Палкий патріот України і безмежно відданий інтернаціональній революції борець – Микола Скрипник – залишив по собі такий слід в історії, на який не спромоглося не так багато наших земляків… В житті, діяльності і, навіть смерті М. Скрипника, з надзвичайною рельєфністю відбилася ціла епоха. Пропонована книга – це ще й розповідь-роздуми про дуже непрості процеси вітчизняного минулого в добу чи не найкрутішого в історії суспільного зламу. Книга розрахована на всіх, хто …

Детальніше
Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? / Збірник. – К.: ІПіЕНД, 2002. – 295 с. ISBN 966-02-2369-2

Збірник містить наукові розвідки, що відбивають найбільш важливі етапи і напрями десятилітнього становлення сучасної української етнополітології. Розрахований на науковців та всіх, хто цікавиться етнополітикою.

Детальніше
Шаповал Ю. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії. – К.: Генеза, 2001. – 560 с.: іл.. ISBN 966-504-014-6

Побудована на основі вивчення недоступних раніше архівно-документальних джерел книжка містить розповідь про невідомі аспекти багатьох сторінок історії України у драматичному ХХ столітті. Автор, відомий і авторитетний український історик, аналізує події виходячи з того, що жодна з них не відбувалася поза людською діяльністю. Саме тому до книги включено статті про багатьох яскравих особистостей, долі яких у добу комуністичної диктатури склалися трагічно, а відтак правда про них приховувалася від широкого загалу десятиріччями. Використовуючи матеріали колишнього партійного та інших архівів, а також унікальні архіви ЧК – ГПУ – НКВД – КГБ, автор відтворює незнанні дотепер сторінки біографій цих діячів. Розрахована на професійних істориків, …

Детальніше
Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). – К.: Стилос, 2001. – 585 с. ISBN 966-7321-88-6

В монографії розглянуто комплекс суспільно-політичних та національно-державницьких ідей, що сформувалися в Україні впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Автор проводить порівняльний аналіз філософсько-політичних концепцій суспільно-політичного розвитку, класифікує і систематизує підходи щодо понять та уявлень про політичний простір і хронополітику, які мали місце у вітчизняній історико-політичній думці. Здійснено спробу сформулювати концепцію системного критичного аналізу ідейно-теоретичних засад і методології суспільно-політичної думки. Книга розрахована на читачів, які цікавляться теорією та історією політичної науки.

Детальніше
Ю. Шаповал ОУН і УПА на терені Польщі (1944 – 1947 р.р.) – К.2000, - 233с. ISBN 966-02-1803-6

Видання містить документи і матеріли про діяльність ОНУ і УПА на терені Польщі, що зберігаються у Центральному архіві Міністерства внутрішніх справ і Адміністрації РП у Варшаві. Завдяки створенню у 1997 році спільної робочої групи для підготовки багатотомного видання «Україна і Польща у 30-40-х роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів служб спеціальних» (членом якої є Ю.Шаповал) виникла можливість оприлюднити унікальні джерела, що розкривають чимало важливих аспектів з історії ОУН і УПА.

Детальніше
Курас І.Ф. Етнополітика: Історія та сучасність. Статті, виступи, інтерв’ю 90-х років. – К.: ІПіЕНД, 1999. – 656 с. ISBN 966-02-1281-Х

У монографії розміщені у проблемно-хронологічному порядку статті, доповіді виступи з 1991 р. з актуальних проблем етнополітичного розвитку і гуманітарної сфери України у цілому.

Детальніше
Національна культура в сучасній Україні (Голова ред. колегії І.Ф. Курас). – К.: Асоціація "Україно", 1995. – 336 с. ISBN 5-7707-8537-3

У книзі висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної української культури. Закономірності й тенденції в культурному житті України розглядаються в контексті процесу державотворення, духовного відродження та формування національної самосвідомості. Для фахівців, що займаються розробкою культурологічної тематики, викладачів вищих учбових закладів, аспірантів, студентів.

Детальніше