Відділ політичних інститутів та процесів

Завідувач відділу – доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Зеленько Галина Іванівна

Відділ утворено на виконання рішення вченої ради Інституту (протокол № 5 від 14 вересня 2021 р.) та  Бюро відділення історії, філософі та права НАН України (постанова № 9 від 21.10.2021 р.) на базі відділу теоретичних і прикладних проблем політології, створеного 1992 року. З часу його заснування до 2019 року відділом керував доктор філософських наук, професор Фелікс Михайлович Рудич.

Метою та завданнями діяльності відділу є пріоритетні дослідження політичних інститутів та процесів в Україні.

Головними напрямами роботи відділу є дослідження політичних практик, притаманних Україні та іншим транзитним країнам колишнього соціалістичного блоку. У своїх дослідженнях співробітники відділу використовують переважно кількісні та якісні методи дослідження, порівняльні та системні методи, неоінституціоналізму та ін.

Серед пріоритетних досліджень відділу – вивчення інституційних змін політичної системи України, форм політичної участі, політичної поведінки, траєкторії трансформації політичного режиму, криз політичного розвитку, інституційної спроможності держави, політичних аспектів розвитку соціального капіталу, механізмів конституційної інженерії для підвищення якості політичних інститутів тощо.

Науковцями відділу реалізовано низку науково-дослідних тем:

З 2022 року співробітниками відділу реалізуються науково-дослідні теми: Політична система України між конституційною моделлю і політичною практикою” та „Інституційна спроможність органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні: стан і напрями оптимізації”.

Основні публікації за результатами виконання науково-дослідних тем:

Станом на 2023 рік у відділі працюють 9 штатних співробітників, зокрема 2 доктори та 7 кандидатів наук. За роки існування у відділі підготовлено понад 30 докторів та кандидатів політичних наук.

Основний склад відділу:

  1. Зеленько Галина Іванівна – завідувач відділу, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
  2. Козьма Василь Васильович – в.о. головного наукового співробітника, доктор політичних наук, професор
  3. Балабан Ростислав Валерійович – провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук
  4. Кононенко Наталія Вікторівна – провідний  науковий співробітник, кандидат політичних наук
  5. Ляшенко Тетяна Михайлівна – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук
  6. Брехаря Світлана Григорівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
  7. Ковалевський Владислав Олегович – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник
  8. Овчар Ірина Володимирівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
  9. Ситник Світлана Володимирівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, доцент
  10. Лісецький Костянтин Анатолійович – молодший науковий співробітник (за сумісництвом)

Контакти:

тел.: +38 (044) 286-27-81

e-mail: zgalina@ukr.net