Збірник "Наукові записки"

Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2001. – 294 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 15/. ISBN 966-02-2088-х

Збірник сформований за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції “Національно-культурне відродження і державотворчий процес в Україні: надбання та перспективи”, що відбулася 28 березня 2001 року в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 246 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 14/. ISBN 966-02-1869-9

Збірник науково-публіцистичних статей, в яких досліджуються проблеми соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних груп України у XVIII – XX століттях.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 287 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 13/. ISBN 966-02-1745-5

Збірник містить статті з етнополітичної історії України, присвячені проблемі аналізу існуючих регіональних відмінностей між Сходом та Заходом України, причин їх виникнення та наслідків. У них висвітлюються особливості процесу формування української політичної нації наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., актуальні проблеми історії національної революції, боротьби за соборну Українську державу 1917–1920 років, розвитку української нації на сучасному етапі.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 298 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 12/. ISBN 966-02-1643-0

У збірнику подано наукові статті, які торкаються важливих питань етнополітології та релігієзнавства.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 364 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 11/. ISBN 966-02-1615-7

У збірнику представлені ґрунтовні матеріали про стан і розвиток політології в Україні на сучасному етапі. Опубліковані перші результати досліджуваної теми “Україна – держави Центральної та Східної Європи в новому геополітичному просторі: варіанти політичної модернізації”. Виділена нова рубрика: “Студії молодих науковців”.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 256 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 10/. ISBN 966-02-1496-0

Збірник наукових статей, в яких висвітлюються проблеми історії та культури українського єврейства, україно-єврейських взаємин. Крім цього збірник містить матеріали, присвячені формуванню української національної ідеї та міжетнічних взаємин у різні історичні періоди на теренах України.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – 300 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 9/. ISBN 966-7215-01-4

Збірник науково-публіцистичних статей, в яких досліджуються проблеми державотворчих процесів в Україні новітнього часу, соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку українського народу.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – 200 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 8/. ISBN 966-02-0797-2

Збірник науково-публіцистичних статей, в яких досліджуються проблеми соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних груп України, їх місця і ролі в державотворчих процесах минулого і сьогодення.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – 286 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 7/. ISBN 966-02-0734-4

Збірник містить статті з історіографії та етнополітичної історії України, відтворює ідейно-політичні процеси Української революції, проблеми історичної генеалогії.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – 204 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 6/. ISBN 966-02-0685-2

Пропонований читачеві випуск Наукових записок переважно спрямований на висвітлення етнополітичної тематики. Інтерес авторського колективу зосереджений на широкому колі питань теоретичної етнополітології і практичної етнонаціональної політики в Україні, у т.ч. на політичних аспектах церковно-конфесійних відносин, а також на історії політичної думки.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1998. – 206 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 5. ISBN 966-02-0539-2

У збірнику розглядаються актуальні проблеми політології, зокрема, сучасної геополітики, інституційні і культурні аспекти політики, а також термінологічні питання політології.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 1998. – 186 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 4/. ISBN 966-02-0538-4

Збірник науково-публіцистичних статей, в яких йдеться про історичні, культурологічні, релігійні аспекти життя українського єврейства. Автори збірника є фахівцями з проблем історії і культури євреїв України.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут національних відносин і політології, 1997. – 82 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 3/. ISBN 966-02-0351-9

Відтворюючи перебіг подій у 1920–30-х роках, автори намагаються осягнути апокаліпсичні масштаби трагедії, яку пережила Україна, зрозуміти, де корінь зла.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут національних відносин і політології, 1997. – 142 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 2/. ISBN 966-02-0197-4

Збірник містить статті з історіографії та етнополітичної історії України, проблем національної освіти, деяких аспектів юдаїки.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут національних відносин і політології, 1997. – 128 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 1/. ISBN 966-02-0196-6

Випуск започатковує видання наукових записок Інституту національних відносин і політології НАН України. До збірника увійшли статті з актуальних проблем політології та етнології.

Детальніше