Збірник "Наукові записки"

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 33. (підсерія "Курасівські читання") – 441 с. ISBN 966-02-2769-8 (серія), 978-966-024242-5 (Вип. 34)

Збірник містить статті з актуальних проблем етнополітології і виходить за результатами других Курасівських читань, що відбулися 3 жовтня 2006 р. на тему: “Етнополітична ситуація в Україні: питання теорії і практики”

Детальніше
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 33. – 474 с. ISBN 966-02-2769-8 (серія), 966-02-4186-0 (Вип. 33)

У збірнику подано статті, присвячені актуальним проблемам етнополітики, теорії і практики розвитку громадянського суспільства в Україні. Особлива увага приділяється питанням політичної теорії та практики. Розрахований на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами сьогодення.

Детальніше
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2006. – Вип. 32. – 482 с. ISBN 966-02-2769-8 (серія), 966-02-4166-6 (Вип. 32)

Збірник містить статті, присвячені трансформаційним процесам ХХІ століття. Частина статей розкриває суть трансформаційних процесів в Україні через аналіз історичного досвіду. Значна увага приділяється також соціально-культурним трансформаціям та висвітленню нинішнього політичного процесу, зокрема новітнім методам дослідження політичної науки, проблема українського “середнього” класу, суперечностям становлення інституту президентства, громадянського суспільства, специфіці елітарності бюрократії, особливостям політичного лідерства та глобальним проблемам сучасності.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006. – 161 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 31. ISBN 966-02-2769-8 (Серія), 966-02-4118-6 (Випуск)

Збірник є спеціальним випуском “Наукових записок”, що містить матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Пропаганда та “єврейське питання” в ЗМІ на окупованій нацистами території України, 1941 – 1944”, яку провів Український Центр вивчення історії Голокосту 21 – 22 лютого 2006 р. Конференція є частиною дослідницького проекту “Антисемітські доктрини в ЗМІ окупаційного періоду України: зони військової та цивільної німецької адміністрації, Трансністрія (1941 – 1944)”, що виконується Центром.

Детальніше
Наукові записки / Курасівські читання – 2005. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006. – 469 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 30, кн. 2. ISBN 966-02-2769-8 (серія), 966-02-4027-9 (випуск), 966-02-4029-5 (книга)

Збірник є спеціальним випуском “Наукових записок” та видається за матеріалами Курасівських читань, що відбулися 15 грудня 2005 року. У книзі 2 містяться статті з актуальних проблем політичної теорії і практики, зовнішньої політики та історичної політології.

Детальніше
Наукові записки / Курасівські читання – 2005. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006. – 391 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 30, кн. 1. ISBN 966-02-2769-8 (серія), 966-02-4027-9 (випуск), 966-02-4028-7 (книга)

Збірник є спеціальним випуском “Наукових записок” та видається за матеріалами Курасівських читань, що відбулися 15 грудня 2005 року. У книзі 1 містяться статті, присвячені пам’яті академіка І.Ф. Кураса та актуальним проблемам етнополітології.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2006. – 409 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 29/. ISBN 966-02-2769-8 (серія), 966-02-4027-9 (випуск)

Збірник містить статті з актуальних питань історії і сучасних проблем теорії та практики етнонаціональних, етноконфесійних і політичних відносин в Україні.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2005. – 385 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 28/. ISBN 966-02-3667-0

Збірник містить статті, присвячені проблемі впливу військового фактора на українське державотворення протягом XVII — XX ст. Увага приділяється таким переломним віхам в історії українського народу, як гетьмансько-козацька доба XVII сіп., державотворчі процеси, пов’язані з Першою та Другою світовими війнами, національно-демократична революція 1917 – 1920 рр., сучасні процеси державного будівництва України.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2005. – 380 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 27/. ISBN 966-02-3666-2

Збірник містить статті з актуальних питань теорії і практики політичного розвитку України, історії і сучасних особливостей етнонаціональних і етноконфесійних відносин на українських теренах, з політичних проблем всесвітньої історії зарубіжного етнополітичного, правового досвіду.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2004. – 347 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 26/. ISBN 966-02-3382-5

У збірнику вміщені статті, присвячені вивченню відображення в українській політичній думці питань самоорганізації української нації в умовах бездержавності; через призму українського інтересу досліджуються різноманітні аспекти становлення, розвитку та занепаду політичних систем XX століття, зокрема у тих державних організмах, в яких перебувала розтята українська нація в різні часові періоди. Окрему увагу приділено новітнім методологічним підходам до аналізу політичної сфери і з врахуванням цього розглядається інститут президентства в сучасній Україні.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2004. – 460 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 25/. ISBN 966-02-3299-3

У збірнику подано статті, присвячені актуальним проблемам розвитку громадянського суспільства в Україні. В центр уваги поставлено питання співвідношення норм, вироблених в європейській традиції, та реалій вітчизняного політичного процесу.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – 364 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 24/. ISBN 966-02-3092-3

Збірник містить статті з актуальних питань теорії і практики політичного розвитку України, історії і сучасних особливостей етнонаціональних і етноконфесійних відносин на українських теренах у контекстах зарубіжного етнополітичного, правового досвіду.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – 335 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 23/. ISBN 966-02-2961-5

Збірник містить статті, змістовно об’єднані дослідженням проблеми “Крим XX cm.: етнополітичний вимір”, а також наукові розвідки з інших проблем політичної науки. Аналізуються історіографічні аспекти історичного, соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних спільнот Криму та інших регіонів України.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – 249 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 22/. ISBN 966-02-2769-8

Збірник містить статті з актуальних питань теорії і практики політичного розвитку України, історії і сучасних особливостей етнонаціональних і етноконфесійних відносин на українських теренах у контекстах зарубіжного етнополітичного, правового досвіду.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 319 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 21/. ISBN 966-02-2611-Х

Тематика пропонованого збірника охоплює коло питань, що належать до сфери політичного розвитку України та етнополітичної ситуації на її теренах, зокрема становлення української поліетнічної нації, державної етнонаціональної політики, вирішення проблем мігрантів та депортованих у минулому народів, впливу етноконфесійних відносин на політичну ситуацію у країні.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 284 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 20/. ISBN 966-02-2568-7

У збірнику подано матеріали з загальнотеоретичних проблем політології, пов’язаних з розвитком громадянського суспільства в Україні і впливом, які чинять на цей процес світові тенденції глобалізації. Виділено рубрику “Студії молодих науковців”, яка стала традиційною.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 220 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 19/. ISBN 966-02-2567-9

Збірник науково-публіцистичних статей, об’єднаних дослідженням проблеми “Національні меншини України у XX ст.: регіональний аспект”. Розглядаються етнонаціональна структура регіонів, певні особливості соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних спільнот України, їх місце і роль у регіональній політиці держави.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 309 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 18/. ISBN 966-02-2566-0

Збірник містить наукові статті, в яких висвітлюються проблеми етнополітичної історії України, аналізуються різні політичні системи, в яких довелося функціонувати українству впродовж декількох століть. Предметом аналізу стали Литовсько-Польський період, Гетьманщина, часи перебування українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій, доба Української революції 1917–1920 pp., радянський період і сучасний розвиток України.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 253 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 17/. ISBN 966-02-2222-X

Збірник містить наукові статті, в яких висвітлюються проблеми історії та культури українського єврейства, україно-єврейських взаємин. Окремі статті присвячені історії науки, етноконфесійним відносинам тощо.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2001. – 394 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 16/. ISBN 966-02-2162-2

У збірнику подано матеріали про політичну систему України, вірогідні напрями її реформування на сучасному етапі. У цьому контексті аналізуються теоретичні та прикладні аспекти становлення в Україні інститутів правової держави і громадянського суспільства. Розглядаються актуальні політологічні проблеми. Окремий розділ присвячено місцю України у сучасному геополітичному просторі. Виділена рубрика, що стає традиційною, “Студії молодих науковців”.

Детальніше