Сучасна українська політика

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 13. – 302 с.
Детальніше
Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – К.: Український центр політичному менеджменту, 2008. – Спецвипуск: Політичний менеджмент. – 364 с. ISBN 978-966-8878-13-8 ISSN 1810-5270
Детальніше
Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї. – К., 2008. – Вип. 12. – 80 с. ISBN 978-966-8878-08-04 ISSN 1810-5270
Детальніше
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.. П. Могили, 2007. – Вип.11. – 328 с.
Детальніше
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2007. – Вип. 10. – 488 с. ISBN 966-8878-07-8 ISSN 1810-5270
Детальніше
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2007. – Вип.9. – 376 с.
Детальніше
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ; Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – Вип. 8. – 280 с.

У черговому випуску наукового збірника вміщені матеріали оцінки сучасного політичного процесу в Україні, відображаються досягнення практичних політичних технологів, розглядаються зміст і вузлові проблеми політичного менеджменту, а також подаються наукові розвідки у сфері геополітики і міжнародних відносин. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться політичними науками, державотворенням і міжнародними відносинами.

Детальніше
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї / Редкл.: І.Ф.Курас (голова); М.І. Михальченко (заступник голови); М.О. Багмет (заступник голови); Л.П. Клименко; Ю.А. Левенець; О.П. Мещанінов; М.С. Рибачук; Ф.М. Рудич; А.І. Колісніченко; П.М. Т

У наукових записках продовжується друкуватися матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Політичні, соціально-економічні процеси у південному регіоні України». Тут же розміщені доповіді, які були заслухані на «Могилянських читаннях – 2003», та інші статті, де під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних авторських аналітичних висновків досліджуються актуальні питання теоретичної та прикладної політології і проблеми державного управління. Розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться політичними науками, державним управлінням і міжнародними відносинами.

Детальніше
Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / Редкол.: І.Ф.Курас, М.І. Михальченко, Ф.М. Рудич, В.П. Горбатенко, В.П. Андрущенко, І.О. Кресіна, Е.В. Щербенко (вчен. секретар) – укр.., рос. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН ISBN 966-02-2892-9

Збірник присвячено актуальним питанням сучасної української політики. Чи можливий сьогодні в Україні «пакт еліт»? Якою є оптимальна модель соціального партнерства в країні? Які орієнтири є найсуттєвішими для держави у сучасному геополітичному контексті? Матеріали збірника об’єднані у три блоки: в першому розглядаються проблеми реформи політичної системи України; у другому – глобальні процеси, які є важливим зовнішнім чинником розвитку українського політикуму; в третьому – актуальні питання розвитку інститутів громадянського суспільства в Україні. Для політологів, професійних політиків, студентів, усіх, кого цікавить аналіз політичних подій в Україні.

Детальніше
Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / Редколегія: І.Ф.Курас, М.І. Михальченко, Ф.М. Рудич, В.П. Горбатенко, В.П. Андрущенко, І.О. Кресіна. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 212 с. ISBN 966-7508-14-5

Збірник присвячений актуальним проблемам сучасної політики. Окреме місце займає аналіз взаємодії політичної влади і опозиції – проблема, якій сьогодні майже не приділяється уваги в дослідженнях з політичних, соціологічних і юридичних наук, що видаються в Україні. Але зараз саме взаємовідносини між ними багато в чому визначають перебіг політичного процесу. Тому настав час більш чітко визначити точки напруги між владою і опозицією, вказати цілі і шляхи співпраці різних гілок влади з різними опозиційними силами. Для науковців, політиків і студентів вищих закладів освіти.

Детальніше
Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / Редколегія: М.І. Михальченко, Ф.М. Рудич. – К.: Вид-во Укр. фін. ін.-ту меседж. і бізнесу, 1999. – 325 с. – Укр., рос.; рез. англ.. ISBN 966-7508-14-5

Збірник присвячений актуальним проблемам сучасної української політики. Статті, які включені до нього, виокремлені у кілька тематичних блоків. Це розділи, в яких розглядаються загальні процеси, що відбуваються у сьогоднішньому українському суспільстві; аналізуються інституційні і соціальні аспекти політики, проблеми економіки, екології і політики, а також окремий розділ, де зібрані матеріали молодих науковців. Основу збірника склали матеріали Всеукраїнського громадського науково-політичного симпозіуму «Українська політика сьогодні: характеристики, орієнтири, співвідношення стратегії і тактики», що відбувся у Києві  9 жовтня 1998 року, в якому взяли участь провідні українські політологи, відомі політики, молоді науковці. Призначений для науковців, політиків, аспірантів і студентів вузів. Статті подаються в авторській редакції.

Детальніше