Відділ теорії та історії політичної науки

До березня 2021 року відділ очолював доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України Михальченко Микола Іванович

Відділ утворено наприкінці 2007 року.

Головна мета – здійснення ґрунтовних теоретико-методологічних досліджень в галузі політичних наук.

Серед пріоритетних дослідницьких напрямів: політична теорія, політична філософія, політична історія, політична психологія, політична соціологія, державознавство.

Основні завдання відділу полягають у дослідженні теоретико-методологічних засад політичної науки, з’ясуванні її завдань і функцій, системному аналізі політики, визначенні закономірностей політичного життя суспільства, дослідженні історико-культурних і ментальних підвалин сучасних суспільно-політичних явищ і процесів, раціонального й ірраціонального в політиці, генези політичної думки у світі та в Україні, теоретичному узагальненні становлення й розвитку політичних інститутів.

Структурними підрозділами відділу є:

Станом на 2021 рік у відділі працюють 12 штатних співробітників, зокрема 5 докторів і 4 кандидатів наук. 

Науково-дослідні теми відділу:

Дергачов О. П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. 496 с.
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. 490 с.
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. 458 с.
Шайгородський Ю. Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу: монографія; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ : Знання України, 2009. 400 с.
Михальченко М., Михальченко О., Невмерижицький Є. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз: монографія. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. 615 с.
Ковалевський В. О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. 221 с.

Михальченко Н.И. Великий цивилизационный взрыв на рубеже XX-XXI веков. Киев : Парламентское издательство, 2016. 504 с.
Горєлов М., Моця О., Рафальський О. Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі). Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. 256 с.

 • 20192021 «Сучасний політичний дискурс з проблеми багатополюсної реструктуризації глобального світу» 

Науково-дослідні теми Центру єврейської історії та культури:

Науковці відділу брали участь у виконанні низки цільових науково-дослідницьких проєктів: 

Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності: аналітична доповідь / за ред. М. Михальченка. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. 120 с.
Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях: аналітична доповідь / За ред. д. політ. н. С. Ю. Римаренка. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 188 с.
Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь / За ред. д. політ. н., професора Г. І. Зеленько. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 164 с.
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії : національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ : НАН України, 2016. 284 с.
Державне політичне правління і національна єдність: аналітична доповідь / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. 248 с.
Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю. П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Київ : НАН України, 2017. 336 с.
Національна єдність у конкурентному суспільстві: аналітична доповідь / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 288 с.
Виборчий процес 2019 року в Україні у світлі суспільних очікувань / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. 232 с.

Співробітники відділу долучились до реалізації наукових проєктів Інституту:

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ : Парламентське видавництво, 2011. 808 с.
Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т.1 Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ : Парламентське видавництво, 2016. 656 с.
Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ : Парламентське видавництво, 2016. 704 с.

Основний склад відділу:

 1. Самчук Зореслав Федорович – головний науковий співробітник, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, Заслужений діяч науки і техніки України
 2. Шаповал Юрій Іванович – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
 3. Гриневич Владислав Анатолійович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, старший науковий співробітник
 4. Подольський Анатолій Юхимович – провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук
 5. Ковалевський Владислав Олегович – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник
 6. Козерод Олег Віталійович – старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 7. Туров Ігор Вікторович – старший науковий співробітник, доктор історичних наук
 8. Носова Світлана Ісааківна – науковий співробітник
 9. Чорний Олександр Олександрович – науковий співробітник, кандидат філософських наук
 10. Кучеренко Ірина Миколаївна – молодший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 11. Сінельнікова Наталія Миколаївна – молодший науковий співробітник
 12. Стецюк Наталія Володимирівна – лаборант І категорії 

Контакти: 

тел./факс: +38 (044) 285-73-11; +38 (044) 286-66-39.

[contact-form-7 404 "Не знайдено"]